عارف بالله علامه سعادت‌ملوک تابش هروی

علامه تابش هروی

آثار

عارف بالله علامه تابش (ره) ۲۳ کتاب نثر، ۲۲ کتاب شعر و بیش از ۷۰۰ جلسه سخنرانی عرفانی دارند.

کتب نثر

۱. امام سجاد (ع) و انقلابی دیگر
۲. آرمان های فاطمی (س)
۳. قرآن و دیدگاه های زیبائی شناسی
۴. علامه شهید سید اسماعیل بلخی و اندیشه های او
۵. نمودها و مؤلفه های حیات و حاکمیت رحمانی – در ۲ جلد (جلد ۱) (جلد ۲)
۶. نمودها و مؤلفه های حیات و حاکمیت شیطانی – در ۲ جلد (جلد ۱) (جلد ۲)
۷. سرآغاز فاجعه جدید در تاریخ معاصر افغانستان
۸. طلوع انقلاب اسلامی
۹. ریشه ها و پیامدهای روانپریشی
۱۰. جامعه شناسی سیاسی افغانستان
۱۱. مارکسیسم در افغانستان
۱۲. شکوه شهادت
۱۳. نمودهای وابستگی
۱۴. موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسلام
۱۵. هویت ستیزی
۱۶. افغانستان و تهدید غرب
۱۷. هدف گرائی و هدف گزینی
۱۸. راز و رمز نویسندگی
۱۹. همسرداری و همسرگرائی
۲۰. دریچه ای بر تمدن معنی دار
۲۱. فرهنگ واره فارسی – عربی
۲۲. تهاجم و شکست شوروی در افغانستان
۲۳. انسان دلسوز به خویشتن

کتب شعر

۱. بوئی از کوثر
۲. فرمود عقیله‌ی تبار عشاق
۳. شمیم صحرا
۴. کاروان ناله
۵. طور خونین
۶. بیتابی اشراق
۷. دوراهی
۸. چند کلمه
۹. نمایش آواز
۱۰. برکه ذکر
۱۱. بلور نیاز
۱۲. هاله‌ئی از تکبیر
۱۳. لای بازوان آفتابی نسیم
۱۴. سرودهای مهاجر
۱۵. لحظه های طلوع
۱۶. از سبوی دل
۱۷. غزل های انقلابی
۱۸. مهری در نیمه شب
۱۹. نیایش های مردود
۲۰. هذیان
۲۱. در انتظار شعر سپید
۲۲. شعر آفرینش

سخنرانی‌ها

۱. هراس های نبی اکرم (ص)
۲. پندهای نبی اکرم (ص) به ابوذر غفاری (ع)
۳. آرمان های فاطمی (س)
۴. آرمان های امام علی (ع)
۵. آرمان های نبی اکرم (ص)
۶. آرمان های امام حسن مجتبی (ع)
۷. غنامندی امام حسن مجتبی (ع)
۸. آرمان های امام حسین (ع)
۹. فرهنگ حسینی
۱۰. شرح صحیفه سجادیه
۱۱. شرح صد میدان خواجه انصار (ره)
۱۲. شرح منازل السائرین
۱۳. انقلاب بی رنج
۱۴. مولوی شناسی
۱۵. ازین پنجره نگاهی به شعر و شاعری