دسته‌ها
آرمان‌های فاطمی (س)

آئینه سیرتی

حضرت(س)پس از القاء و معرفی آرمانهای یاد شده به طراحی و تعلیم آرمان دیگری می پردازد که به گمان من سیه روزگار؛ برای کسانیکه واقعاً به خود مهر می ورزند، دلسوزی دارند، احترام می گذارند و به همین دلیل، هرگز رضایت نمی دهند تا: از رشد و شکوفائی و آرامش و آزادگی و… محروم بوده و خود، ناشیانه به خود ستم کرده، خیانت ورزیده، تقلب نموده و به تخریب و تحقیر و تلاشیِ خود پردازند، بسیار «شورانگیز» می باشد! و آن اینکه:
   وَاجْعَلْ صٰالِحَ مٰا نَقُولُ بِأَلْسِنَتِنٰا نِیَّةً فی قُلُوبِنٰا! یعنی: آنچه = از جنس گفتار ـ بر زبانمان جاری شده و در طرف بیانمان متجلی می شود، آنی قرار ده که نیّتِ قلب و باطن ما می باشد! و این یعنی:
زبان سر را با زبان سرّ هماهنگ و همگون کردن؛ یعنی زبان ظاهر را با زبانِ باطن یگانه کردن؛ یعنی خود را از دوروئی و نفاق برون آوردن و از دوگانیهای خفت بار، راندن؛ یعنی، حوزه های متنوع و لایه های متفاوت هستیِ خویش را به یکرنگی و یک جهتی و… کشانیدن تا آنچه زبان سر می گوید، همانی باشد که نیت قلب باشد ولا غیر! چیزی که ـ متأسفانه ـ بنده و امثال بنده، هیچ تجربه یی از آن نداریم! و به همین دلیل حتی با نزدیکان خود «یگانه» و «همدل» نمی باشیم و یا بسیار بسیار کم، این امر را به تجربه در می یابیم!
جالب اینکه: از این وضعیت ناراض و متنفر نبوده و از این موقعیت، فراری نمی باشیم! و بدترِ از آن اینکه: خجالت نکشیده و نمیدانیم که با اینکار: زبان و دهان و جهاز گویائی ـ و حتی کلمات و ابزار تفاهم ـ را ملوث میداریم! و این یعنی:
خود را به نجاست ریاء پیچیدن و به دست خود، از خود حرمت زدائی و طهارت زدائی و… کردن! و اگر اهل معنی و ایمان بوده و این گفتۀ پیامبر اکرم(ص)را باور داشته باشیم که: «کُلُّ رِیٰاءٍ شِرْکٌ» یعنی خود را به لجن شرک افکندن و… !
و نمی دانیم که با این نگرش و گرایش خود را ـ آنهم با اراده و دستهای خود ـ از موضع صلاح و طهارت و اخلاص و سلامت و امنیت و آرامش و عزت و آزادگی و… به موضع نفاق گرفتار می سازیم و این یعنی:
خود را از وضعیت آئینه گونگی بدر آوردن! در حالیکه آئینه، همانی را می نمایاند که در دل دارد! واحدی هم نسبتِ به این کار و هنرش اعتراضی ندارد که مثلاً چرا گِل را گل ننمود و…!
به هر حال، یکی از آرمانهای زهرای اطهر(س)اینست تا به آئینه ای بدل شود واقع نمای! تا در ظرفِ بیانش همانی تراوش داشته باشد که در ظرف دل اوست!حضرت(س)پس از القاء و معرفی آرمانهای یاد شده به طراحی و تعلیم آرمان دیگری می پردازد که به گمان من سیه روزگار؛ برای کسانیکه واقعاً به خود مهر می ورزند، دلسوزی دارند، احترام می گذارند و به همین دلیل، هرگز رضایت نمی دهند تا: از رشد و شکوفائی و آرامش و آزادگی و… محروم بوده و خود، ناشیانه به خود ستم کرده، خیانت ورزیده، تقلب نموده و به تخریب و تحقیر و تلاشیِ خود پردازند، بسیار «شورانگیز» می باشد! و آن اینکه:
وَاجْعَلْ صٰالِحَ مٰا نَقُولُ بِأَلْسِنَتِنٰا نِیَّةً فی قُلُوبِنٰا! یعنی: آنچه = از جنس گفتار ـ بر زبانمان جاری شده و در طرف بیانمان متجلی می شود، آنی قرار ده که نیّتِ قلب و باطن ما می باشد! و این یعنی:
زبان سر را با زبان سرّ هماهنگ و همگون کردن؛ یعنی زبان ظاهر را با زبانِ باطن یگانه کردن؛ یعنی خود را از دوروئی و نفاق برون آوردن و از دوگانیهای خفت بار، راندن؛ یعنی، حوزه های متنوع و لایه های متفاوت هستیِ خویش را به یکرنگی و یک جهتی و… کشانیدن تا آنچه زبان سر می گوید، همانی باشد که نیت قلب باشد ولا غیر! چیزی که ـ متأسفانه ـ بنده و امثال بنده، هیچ تجربه یی از آن نداریم! و به همین دلیل حتی با نزدیکان خود «یگانه» و «همدل» نمی باشیم و یا بسیار بسیار کم، این امر را به تجربه در می یابیم!
جالب اینکه: از این وضعیت ناراض و متنفر نبوده و از این موقعیت، فراری نمی باشیم! و بدترِ از آن اینکه: خجالت نکشیده و نمیدانیم که با اینکار: زبان و دهان و جهاز گویائی ـ و حتی کلمات و ابزار تفاهم ـ را ملوث میداریم! و این یعنی:
خود را به نجاست ریاء پیچیدن و به دست خود، از خود حرمت زدائی و طهارت زدائی و… کردن! و اگر اهل معنی و ایمان بوده و این گفتۀ پیامبر اکرم(ص)را باور داشته باشیم که: «کُلُّ رِیٰاءٍ شِرْکٌ» یعنی خود را به لجن شرک افکندن و… !
و نمی دانیم که با این نگرش و گرایش خود را ـ آنهم با اراده و دستهای خود ـ از موضع صلاح و طهارت و اخلاص و سلامت و امنیت و آرامش و عزت و آزادگی و… به موضع نفاق گرفتار می سازیم و این یعنی:
خود را از وضعیت آئینه گونگی بدر آوردن! در حالیکه آئینه، همانی را می نمایاند که در دل دارد! واحدی هم نسبتِ به این کار و هنرش اعتراضی ندارد که مثلاً چرا گِل را گل ننمود و…!
به هر حال، یکی از آرمانهای زهرای اطهر(س)اینست تا به آئینه ای بدل شود واقع نمای! تا در ظرفِ بیانش همانی تراوش داشته باشد که در ظرف دل اوست!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *