دسته‌ها
موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسلام (عطار آئینه‌دار هنر قدسی)

آئینه‌های عروج

  «آئینه های عروج» نام هر یک از تابلوهائی است ترکیبی که مرحوم عطار (ره) طی سالیانی متمادی به آفرینش و اجرای بسیار پر جاذبه و شکوهبار آنها پرداخته و در واقع، کارهائی از خود بروز داده است کارستان! این تابلوها که با انواع متنوع و متعدد ـ و گاهی بیشتر از ده دوازده گونه ـ خط همراهی می شوند، ترکیبی است بی سابقه و بی نظیر از گونه های خطِ کوفی، محقق، رقاع، ثلث، ریحان، نسخ، نستعلیق و… که در ضیافتی مقدس بر گسترۀ لذتجوش و حلاوتبار هنر خوشنویسی جمع شده و به دلربائی سرگرم می باشند.
بالندگی هیبت بار، زیبائی های ستایش انگیز، رامشگریِ مقدس و هوشربایِ درونی، نورانیتِ پالایش دهندۀ ذاتی، ابلاغهای روشن و مقاومت شکن، پیام های نوازشگر روحانی، فضای لطیف و ملکوتی، و در یک کلام: حضور هوشربای آئینه وارِ آنها که اوج نگرشها و تلاشهای زیباپسندانه و عروج عاطفه و احساسِ حق مدارِ ذوق و اشراق را منعکس میدارند تا بدانجا دلکش و دلربایند که جز «آئینه های عروج» عنوان دیگری برای آنها پیدا کرده نتوانستم. روشن است که پرداختهائی از ایندست را اهداف، آثار و پی آمدهای ویژه یی می باشد که در اوراق بعدی، به گوشه ای از آنها اشاره هائی می نمائیم.

آنچه در این رابطۀ ویژه به شدت قابل تأمل و ستایش می نماید «جرأت و جسارتِ بالا خزیده از اعتماد به نفس» حضرتِ عطار (ره) است در برخوردِ مبتکرانه با قوانین معمول و سنن معهودِ مربوط به حوزۀ خوشنویسی؛ چه از یکطرف با نوعی درگیری ملیح با این اصول، هم خود را از حوزۀ تسلط آنها بیرون کشید و هم دامنۀ ابداعاتِ هنری و عاطفی را آزاد نموده و گسترش چشمگیری بخشید؛ و از دیگر طرف، هم ذوق ابداعیِ خود را به میدان تجربه کشانیده و هم با ارائه ی تجارب جدید و ابداعات نوین، به ایجاد سبکی ویژه برای خود و دمیدن روحی تازه برای هنر پرداخت. سبکی با شاخصه های معین، ضابطه هایی پرجاذبه، ریتمی نوازشگر و مکانتی بسیار والا و ستایش انگیز.
روشن است که طراحی و اجرای کارهایی از ایندست برای کسانی که با ویژگی ها و خصایل ذاتی و زیباشناختی شاخه ها و گونه های متنوع خط آشنائی نداشته و رازِ همدلی آنان را در نیافته اند، طرح و ارائه ی آثاری اینهمه زیبا و سکرآور مشکل می باشد؛ اما برای حضرت عطار، آن آشنائی های صمیمانه و این راز دانیهای بینش ورانۀ زیباپسندانه زمینه و فرصتی را مهیا نموده است تا قدرتِ خلاقۀ خود را به منصۀ ظهور کشانیده و تلاطم های شورانگیز درونیِ خود را دیداری سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *