دسته‌ها
تهاجم و شکست شوروی در افغانستان

الف ـ ارزشهای مؤثر

  این ارزشها برای سیاست فریب مؤثر بوده و سیاست بازان نظام فریب عملاً بدانها دامن می زنند. ضمناً لازم به تأکید می باشد که همین زمینه ها در نابودی و شکست سیاست فریب نیک مؤثر افتاده اند.
از ویژگی های این زمینۀ ارزشی اینست که عملاً و به صورت فعال رسمیت داشته و مورد عملکرد و گرایش و انتخاب دستگاه سیاسی سیاست فریب قرار دارند اما به صورت نظری و تبلیغی غیر رسمی اعلان شده اند.
سیاست فریب اعلام می دارد که دوروئی فلسفی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و… در دستگاه ما محکوم است! مگر در جهان کنونی از کمونیست ها و به ویژه از روسها می توان منافق ترهائی هم پیدا کرد، جای انکارش باقی است، چه اینان می کوشند اثبات نمایند که منافقت از آن رو جزء باورداشتهای ما نیست که ما به دستگاه فلسفۀ علمی مجهزیم!
می گویند فلسفۀ علمی، طرق علمی تسلط بر طبیعت و راه کسب و تحکیم بهترین نظام اجتماعی و نیز روشهای دفع تزاحم و تنازع را به ما ارزانی داشته است لذا، در این نظام جائی برای «تجاوز» به حق حاکمیت، حق اراده، حق انتخاب و آزادی و… باقی نمی ماند و ما به این ارزشها نیک مؤمنیم!  آیا راست است؟!
بعد ها خواهد آمد که اینان چگونه با شیطان بزرگ در مسابقۀ استعماری شرکت جسته و چگونه مصر و سوریه، عراق و لیبی و کوبا و چک و بلغار و مجار و… را مورد تجاوز سیاسی ـ نظامی قرار دادند.
ویژگی دیگری که از بررسی ارزشهای مؤثر ـ بازده استعماری دارند، هر چند سیاسیون نیرنگ باز روسیه معتقدند که ما اینها را ارزش نخوانده و حتی ضد ارزش نامگذاری شان می کنیم ـ اینست که روسها در تبلیغات خود تجاوز را مقوله ئی ضد ارزشی می نامند، اما عملاً به آن تمسک می جویند و جالب است که متوجه شویم رسیدن به نتایج تجاوز را «زیرکی سیاسی» و تملک غاصبانه به حاکمیت ملتی را «عامل تفوق سیاسی» خویش می شمارند، مثلاً وقتی توانستند توسط «ناصر» به مصر ظفر یابند، آن را تجاوز و منافقت سیاسی به حساب ملت مصر نیاورده بلکه آن را زیرکی سیاسی و عامل تفوق خویش در مسابقۀ استعماری با آمریکا قلمداد کردند.
مثال افغانستان روشنی مطلب را چند برابر می سازد، چه این زمینه را گام بلندی حساب کردند، در تحکیم حاکمیت نظام فریب بر منطقه و آنان که موقعیت کنونی افغانستان را از لحاظ استراتژیک برای فقط استعمارگران دریافته اند، می دانند که این سخن به چه معنا آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *