دسته‌ها
آرمان‌های فاطمی (س)

الگو نمایی

  این نحوۀ تفکر و برخورد با نگرشها و کنشها، چون نمایه بخش و الگو دهنده می باشد، در همۀ زمینه های زندگانی ـ اعم از فردی و جمعی، سیاسی و اقتصادی و… ـ راهگشا بوده و عملاً تعیین کننده می باشد!
بطور مثال، اگر در رابطۀ با همین مورد ویژه و معین، زمینۀ نگرشی را مورد توجه قرار دهیم، الگوئی که فاطمۀ زهرا(س)به ما ارائه می کند اینست که: به ما بفهماند «باید» موضوع نگرش ما چه بوده و ما «باید» به چه موضوعاتی دقیق تر بیاندیشیم؛ بطور نمونه: ما به مسئلۀ حیات و زمینه ها و امور مربوط به آن ـ اول ـ چگونه اندیشیده؟ ـ و دوم ـ چگونه با آن برخورد نمائیم!؟
در جمع ما ـ که الحمدلله همه اهل دل و اهل درداند، تجربه ئی که پیشنهاد می نمایم یقیناً مفید خواهد بود؛ و آن اینکه بیائید تا تجربه های گذشتۀ خودمانرا ـ در رابطۀ با زندگی و مرگ ـ مرور کرده، مورد ارزیابی قرار داده و بنگریم: واقعاً وقتیکه با خدا راز و نیاز داشتیم، کی و در چه شرایطی از خداوند ادامۀ حیات را تمنا کردیم و کی و در چه اوضاع و احوالی مرگ را تمنا کرده ایم؟!
نحوۀ نگرشِ خودِ من به زندگانی اینگونه بوده است که: وقتی اسباب و اشیاء تجملی، خوشی و راحتی های چشمگیر و حسادت انگیز و… فراهم بوده است، احساس کرده ام که زندگانی خوب بوده و لذا، از خداوند تمنا کرده ام که هم حیاتم را طولانی تر دارد و هم داشتنی های برونی را بهتر، بیشتر و مدرن تر! چرا که عملاً خیر را در همین ها و همین جا دیده ام! و اگر گاهی مشکلات مادی و دنیائی بر من غلبه کرده، نارسائیها، کمبودها و نداشتنی ها مرا فشار داده و احساس بیچارگی، حقارت و ذلت و… را در من بیدار ساخته است، دستها را بلند کرده و از خداوند خواسته ام تا مرگم را فرا رساند! زیرا گمان من بر این بوده است که اینگونۀ از حیات و زندگانی واقعاً از خیر تهی بوده و بدردم نمی خورد!
امّا حالاها متوجه شده ام که در نظام نگرشی فاطمۀ زهرا(س)مسئله به گونۀ دیگری می باشد. زیرا، متوجه شده ام که این بانوی بزرگوار اولاً، به ما می آموزاند که به چه چیزهائی بیندیشیم؛ ثانیاً، چگونه بیندیشیم و ثالثاً، چگونه موقعیتِ وجودی خود را در رابطۀ با امور و هستی و اشیاء و رویدادها و اشخاص و… معین نمائیم.
مثلاً به ما می آموزاند تا در زمینۀ خودِ «حیات» و امور مربوط به «ذاتِ حیات» چگونه بیندیشیم و چسان رابطه برقرار داریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *