دسته‌ها
امام سجاد (ع) و انقلابی دیگر

انقلابی دیگر

اَللّهُمَّ… اجْعَلْنَا مِنْ دُعاتِکَ الدّاعینَ اِلَیْکَ!

وَهُداتِکَ الدّالّینَ عَلَیْکَ و…

      از آنچه درین وجیزه آمد، اینک باورم بر اینست که خوانندۀ دقیقه یاب ما، این واقعیت را دریافته است که امام سجاد (ع) واقعاً انقلابی دیگر برپا نموده است.
انقلابیکه در آن دل آزادیجوی فرزند آدمی با مجهز شدن به سلاح صلاح، خود را آمادۀ نبردی مقدس و تطهیر کننده ساخته، با شوری حیرت سوز و شراری رهایی آموز، پای بمیدان سربازی نهاده با هر آنچه مانع تقرب و وصال به دلدار بی مثال است می جنگد!
انقلابیکه در آن، جان جانبازان طریق جانان، جبۀ راحت بشرار طاعت سپرده، با گام نهادن بمیدان بیداری، و بجولان در آوردن سمند تیز تک انابه و سلاح بران اخلاص، لرزه بر اندام سپاه وهم و جهل و ابلیس افکنده، سلطان جنایتگر نفس را به فرار و عقب نشینی مجبور کرده است!
انقلابی که در آن عشق، در هیئت قدیسی عاشق و پریشان، بر همۀ اقالیم وجود، به حاکمیت پرداخته و بر آنست تا خبث و ناپاکی، زشتی و نابکاری، ذلت و رسوائی، شهوت و تباهی را برای همیشه منهزم نماید!
انقلابی که در آن: پر غوغاترین میدان، دل! براترین اسلحه، توبه! زیبنده ترین بارگی، امید! کارآمدترین تازیانه طلب! انگیزاننده ترین مهمیز، شوق! کارآمدترین تاکتیک مراقبه! استوارترین سنگر، صبر! یاری دهنده ترین یاور، توکل، عطشزدای ترین شرابها، اخلاص! و راستروترین تیر، دعاست!
انقلابیکه در آن، دشمن بزیبائی ادب میشود و دوست به نیکوئی آزاد!
انقلابیکه در آن، اشک جای دقیق جوشیدن و ناله، زمان دقیقِ خروشیدن خود را می یابد!
انقلابیکه حتی دشمن، ضرورت ظهور آنرا عقلاً تأیید مینماید!
انقلابیکه یگانه وجه شاخص آن از انقلاب کربلا در « خونِ دل خوردن» است و ناشناخته ماندن!
انقلابیکه قیام قیامت آرای آن، اقالیم سبعۀ باطنِ رهروان اقلیم توحید را فرا گرفته است، اما دشمن از راز سر بمهر آن بوئی نبرده است!
و در یک کلام، انقلابیکه ریشه و گوهر همۀ انقلابهای تاریخ است. زیرا امام سجاد (ع) با ظرافتی توصیف نابردار، به تدوین اصولیترین نیازها و مؤلفه های نظری و عملی انقلاب پرداخته و آن را با چنان رشته ای به مبدأ اعلی متصل نموده است که چنگ زنندۀ بدان را، از هر گزندی مصون، از هر اضطرابی در امان و از هر ترسی تخلیه میدارد! چه از سوئی، با مهارتی بیبدیل، فرد را در دادگاه باطن خودش و در برابر دادستان آگاه خودش، با شهود باطنی خودش و احکام صادره از جانب خودش قرار داده، ضمن بنمایش نهادن بیراهه ها و بدرفتاریهای خودش بخودش، راه و رفتاری سخت زیبا را برای خودش جلوه گر ساخته است؛ و از دیگر سو: با چنان خلوص و شفافیتی فرد را با خدای او، تنها و تنها روبروی هم قرار میدهد که حبّ و حیا، نه تنها همۀ وقاحتها، خیره سریها، ژاژخایی ها و پرروئیهای فرد را به شرار انفعال می سپارد که سرشک روحنواز شوق را نیز، بر گونه هایش جاری می سازد!

     بهر حال، پی آمد ادراک و باور مفاهیم، معانی و مقوله های مربوط به این انقلاب، خود انقلابی دیگر تواند بود؛ زیرا بر مبنای اصول عقیدتی این انقلاب، نفسِ آگاهی، مسئولیت آور بوده و مؤمنِ به این انقلاب، دقیقاً به اندازۀ آگاهیِ خویش، مسئولیت نیز دارد. و همین امر به مؤمن مخلص، این وجیبه را محرز میدارد که:
انسان مؤمن، برای تحقق هویت ایمانی خویش و رسیدن به مقام والا و شایستۀ ربانی خویش باید بیک انقلاب بزرگ دست یازد که عبارت از « انقلابِ انتخاب» است.
انتخاب میان پاکی و ناپاکی، راستی و کژی، حلال و حرام، صداقت و دروغ، ظلم و عدالت، اسارت و آزادگی، شهوت و عفت، دنیا و آخرت، و در یک کلمه: میان خود و خدا!
انقلابی که در بردارندۀ مسائل و ارزشهای بسیار مهم و با اهمیتی بوده و چون تحلیل همه جانبۀ آنها، کتابهای متعدد را درست خواهد کرد، لذا ما بذکر فهرستوار برخی از آن همه بسنده میداریم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *