دسته‌ها
موقعیت خوشنویسی از دیدگاه اسلام (عطار آئینه‌دار هنر قدسی)

رازهایی بالنده – دویّم ـ ایجاد ترغیب و ترهیب

 روشن است که سیر گلستانِ قدسی پیام حضرتِ عطار (ره) با آنهمه زیبائی و دلربائی، جان بیننده را منبسط ساخته و اشتیاق همدلی و همدستی با هنرمند را جهتِ آفرینش و نمایش دنیائی افسونگر از زیبائی هایی تطهیر کننده را بیدار می سازد. حال، «اگر همتی بدرقۀ راه این سالکِ» مشتاق شده و حضرتِ معشوق با اسم مبارک «مبدع» ـ از جهتِ باطنی ـ به وی تجلی فرمود، کارش ساخته و روزگارِ پر برکت ابداعیِ او پرداخته خواهد شد؛ وگرنه، این تجلی همان خواهد بود که از مجلای زیبائی های مورد مشاهدۀ وی قابلِ دریافت گردیده است! پس، انبساط جمالی مفتِ او و پرشدن از احساسی لطیف و وصف ناپذیر هدیۀ او خواهد بود.
به هر حال، اگر از آثار و پی آمدهای جمالی آئینه های عروج ـ به واسطۀ روشنی، بساطتِ ویژه و غیر متعارف و همه گیریِ آنها چشم پوشیده و بخواهیم مهم ترین اثرِ جلالیِ آنها را مورد تأمل قرار دهیم، در تحلیل نهائی به این واقعیت تن در خواهیم داد که آثار جلالیِ این کارها ـ به خلافِ آثار جلالیِ عالم طبیعت ـ با نوعی نوازش و ترنم بیداری زا، هیجان آلود و پویائی بخش همراه بوده، در عین تثبیت عظمت و جلال شکوهبار خود، بیننده را به همنشینی و همگامی با خود فرا می خواند. و این در حالی است که اثر جلالیِ عالم ملک خرد کننده، شکننده، انقباض آور و گاهی رخوتبار می باشد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *