سخن مدیر:

باورهای نوازشگر – فرصتهای غریب

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

  از آنجائیکه زندگانی هرگز از رویدادهای تلخ و شیرین خالی و دور بوده نمی تواند، باور نورین همسرگرایان خردمند برآنشان داشته است تا: هر رویدادی را «زمینه» و امکانی تلقی نمایند برای رهیدنِ از خودمحوری، تکروی و بیگانگی؛ و هر موقعیتی را فرصتی بشمارند برای تشدید و تکامل مهرورزی؛ فرصتی که می تواند همۀ نارسائیها را به رسایی بدل نموده، همۀ ناخالصی ها و نپالودگیها را به پاکی و پالودگی؛ همۀ انجمادهای نگرشی و گرایشی را به پویائی و آمادگی برای پذیرش تجربه های نوین مهرورزانه؛ و همۀ احساسهای نگرانی، دلهره، بی اعتمادی، ترس، تنهایی و… را به آسودگی خاطر، آرامش باطنی، اعتماد، صمیمیت، یگانگی و… بدل سازد.
واقع مطلب اینست که: توقع پا برجائی موقعیت ها و ثبات دائمی  شرایط و اوضاع نوازشگر امری وهن آلود بوده و هیچ باخرد واقع گرایی توقع نتواند داشت تا رویدادها و موقعیت ها همیشه مطابق میل او قرار داشته باشند. از اینرو، همسرگرای باخرد، نگرشها و گرایشهای حیات باهمی را طوری طراحی و عیار می کند که از دگرگونیِ رویدادها و موقعیت ها، حداکثر بهره وری را به نفع گوهر یگانگی بنماید.
این آمادگی ـ که از پشتوانۀ باوری خردمندانه برخوردار می باشد ـ باعث خواهد شد تا در مواقع متنوع، همسرگرای متعهد و مهرپیشه، از زمینه های قابل استفادۀ موقعیت ها بهره گرفته، بجای آن که خود را در گرداب تحولات رها سازد، از انرژیها و زمینهه های مثبت و ممکن، کمال بهره برداری را بنماید. این نحوۀ باور و برخورد، بخصوص در شرایط و موقعیت هایی قابل توجه بوده و از بار ارزشیِ بیشتری برخوردار می باشد که جو غالب بر نگرشهای جامعه را، نگرانیهای مادی و اعتباری تشکیل داده و افراد، بیش و پیش از آنکه متوجه رشد جنبه های وجودی خود ـ از قبیل عقل و دانش و ایمان و هنر و اخلاق و دیانت و عرفان و عشق ـ باشند، متوجه رشد جنبه های مادی و تجملاتی و… می باشند!
به هر حال، همسرگرایان محبت پیشه در حالاتی از ایندست، تنها طریق رسیدن به غنا، رستگاری، آزادگی، آرامش، عزت و غیره را در «مهرورز» بودن یافته و باورمند می باشند که بهترین موقعیت برای هر یک از انسان ها آنست که خود جدولی باشد تا از آن زلال محبت به دیگری می رسد؛ و کانالی، که نور مهربانی را به حوزۀ زندگانی دیگری منتقل می کند. زیرا، در واقع و نفس امر، جدول وجودی فرزند آدمی هرگز و به هیچ روی خالی بوده نمی تواند؛ حال اگر از «مهرورزی» پر نبوده باشد، از نفرت و بیگانگی و دلهره و احساس تنهائی و… پر خواهد بود.
از طرفی، از آنجا که جریان زندگانی را اصلاً نمی توان با «جریانِ همیشۀ نفرت و ترس و بیگانگی و…» به پیش برد، حمالی کردنِ دائمی این احساسها، و نیز فشاری که بر حوزۀ باطن تحمیل می کنند، خودِ فرد را به فساد و نابودی می کشاند؛ پس چه بهتر که اولاً راه نفوذ کثافتهای نگرشی و گرایشی را بر این جدول بسته نموده، زلال محبت و مهرورزی را در آن به جریان انداخته، اقلیم وجود خود را به بهشتی خدائی بدل ساخته و از خود موجودی خدایگونه بنمایش گذارند.
به هر حال، همسرگرایان محبت پیشه بر این باورند که در حیات باهمی، هر برخورد و یا رویدادی می تواند زمینه و کانالی باشد برای مهر ورزیدن؛ زمینه و کانالی که ظرفیتِ عشق ورزی ما را «امتحان و تعیین» نموده و ما را در برابر انتخابی سرنوشت ساز قرار می دهد. بدین معنا که اگر رویداد ناخوش آیند و رنجبار باشد، به امتحان میزان شکیبائی و استقامت و پایداری ما در برابر ناملایمات و تبدیل آنها به زمینه های مثبت پرداخته و نحوۀ برخورد و «پاسخگوئی» ما را در زمینه به ارزیابی  می نشیند، و اگر رویداد خوش آیند و مهرورزانه، ظرفیت و قدرت پاسخگوئیِ سخاوتمدانه، دهشگرانه و فراروانه ما را معین کرده، میزان اشتیاق ما را برای برنده شدن در امر مهرورزی ـ و در واقع عشق باختن ـ تعیین می نماید.
این تلقی مؤید این نگرش تواند بود که: حتی رویدادهای ظاهراً ناخوش آیند، از جنبه هایی ویژه، خوش آیند و آموزنده توانند بود؛ یعنی اگر فرد خردمندانه، ارزش باورانه و مهرورزانه با آنها برخورد نماید، می تواند از برخی وجوه آنها بهره گیریهای مثبت داشته باشد. از اینرو نفس رویدادها برای همسرگرایان غناجوی، ابزار و زمینه هایی تلقی می شوند که آنان را در مسیر مهرورزی به میدان «باختنِ محبت» و «بیداری» می رسانند!

     در باور اینان، اینها همان چراغهایی هستند که می توانند نقاط مبهم و تاریک اقلیم باطن ما را، هم برای خود ما و هم برای دیگران روشن ساخته، ما را به توان مقاومت و رنج کشی و ظرفیت های عشق ورزی و غیره خودِمان آشنا بسازند.
به هر حال، بر مبنای همین نگرشِ به رویدادها می باشد که همسرگرایان محبت محور، آنها را زمینه ها و کانال هائی برای مهر ورزیدن تلقی می کنند.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.