سخن مدیر:

بخش سوم ـ برخی بایسته ها

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

در این بخش به ذکر پاره یی از عمده ترین مواردی می پردازیم که در امر نویسندگی ـ به ویژه آنگاه که پای رساله نویسی و کتاب نویسی به میان می آید ـ قابل توجه توانند بود.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید