دسته‌ها
افغانستان و تهدید غرب

باء ـ تابعیت فقط از قوانین حق:

  اصل دیگری را که واقعیت گرائی سیاست اسلامی بر پیروان خویش ملزم می دارد «تابعیت فقط از قوانین حق است».
با خود داری از اطالۀ کلام می پردازیم به ارائه ی نمونه هائی از آیات صریح و روشن قرآنی به امید اینکه خوانندة گرامی برای گسترش دادن عمل، زمینۀ آنرا مورد توجه قرار دهد.
قرآن با صراحتی بیبدیل و تأویل نابردار و خدشه ناپذیر در این باره امر می کند:
  وَ لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ…()
البته هیچ عاقل و دانشمندی در زمینۀ دستور صریح این آیه، مبنی بر عدم پیروی کردن از غیر مسلمین به خود تردید روا نداشته و یقین دارد که سر پیچی از این حکم الهی به کافر شدن شخص خواهد انجامید.
لذا چگونه می توان مسلمان بود و دعوای اسلامیت و آرزوی تحقق آنرا داشت و باز در عین زمان به سیاست غیر (به پیروی از حکم و سیاست غیر) گردن نهاد!
آیا، با ایمان داشتن به این آیۀ قرآنی، باز می توانیم به مسلمان بودن گروههائیکه از سیاست آمریکا و یا روسیه در رابطه با شرایط امروزی افغانستان پیروی می کنند، اطمینان داشته باشیم؟!
ممکن است این گروهها مردم را فریب داده با شیادی چنین ابراز کنند که ما فقط از آمریکا کمک تسلیحاتی دریافت داشته و هیچگونه قرار و مدار سیاسی، مبنی بر پذیرش به حاکمیت رسانیدن و یا جانبداری کردن از سیاست آمریکا را نگذاشته ایم!
همانگونه که آمد و تا کنون بررسی تاریخ سیاسی جهان در رابطه با آمریکا نشان می دهد، با یقین می توانیم ایمان داشته باشیم که این گونه توجیهات جز فریب دادن خود و ملت افغانستان هیچ چیز دیگری نمی تواند باشد!
از جانبی، این گروه های فریبکار، نظر به این که با اسلام و قرآن هیچگونه آشنائی ندارند به این گونه توجیهات و تأویلات بی خردانه ئی می پردازند؛ در حالیکه در رابطه با جامعه شناسیی همه جانبۀ یهود و نصاری ـ اگر چه نمی توانیم یقین داشته باشیم که دولت مردان آمریکا و یا انگلیس و… به معنای حقیقی کلمه یهودی و یا نصرانی باشند ـ خداوند به پیغمبر خویش حضرت محمد (ص) می فرماید:
«هرگز یهود و نصاری از تو راضی و خوشنود نخواهند شد مگر آنکه پیروی از آئین آنها کنی. چنانچه به تو اظهار آن کنند بگو  ای پیغمبر، راهی که خدا بنماید به یقین تنها همان است، و البته اگر از میل و خواهش آنها پیروی کنی بعد از آنکه طریق حق را به یقین دریافتی دیگر اصلاً خدا یار و یاور تو نخواهد بود»()
اما این گروهها بر آنند که آمریکای جهانخوار به پیروزی افغانستان می اندیشد و نذر کرده! هر وقت افغانستان آزاد شد هفت رکعت نماز شکر بگزارد!
چنان انگاشته می شود که این گروهها، در جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی، خود را از خداوند، داناتر می دانند!
قرآن و خدا فریاد می زنند، یهودی ها و نصرانی ها، از تو راضی نخواهند شد مگر این که تابعیت آئین (مشی و روش سیاسی، اجتماعی، فلسفی و…) آنها را بنمائی اما اینان می گویند، اصلاً دولت آمریکا همچه اندیشه ئی ندارد!
نگارنده، همین الان به این فکر افتاد که ممکن این گروهها، رابطۀ این آیه را مخصوص یهودیهای دوران پیغمبر فکر کرده و آنرا از حیثیت یک قانون الهی در رابطه با نمونه های عینی هر دوره، پائین می آورند! لذا توصیۀ بنده این است که از آنهائی که چنین پلیدی ئی را مرتکب شدند، دلیل منطقی و روشن و ملموس از تفاسیر معتبر بخواهید!
و اما آنچه مربوط به مردم است. این آیه به همانگونه که آمد، پیغمبر را مورد خطاب قرار داده و می گوید:
«البته اگر از میل و خواهش آنها پیروی کنی بعد از آنکه طریق حق را به یقین دریافتی، دیگر اصلاً خدا یار و یاور تو نخواهد بود.»
لذا حتماً از غیر پیامبر، یعنی کسانی مثل ما و شما این انتظار را دارد که حال که یقین حاصل کرده ایم که فقط می بایست از خدا و تنها از خدا تابعیت نمائیم باز هم تابع سیاست شوروی و یا آمریکا و یا تابع گروهها و احزابیکه از سیاست و روشهای سیاسی مثلاً آمریکا تابعیت می کنند، نبوده و از آنان روی بگردانیم و گرنه:
«دیگر خدا یار و یاورمان نخواهد بود».
قرآن در این رابطه در سوره ئی دیگر می فرماید:
  اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ *()
آنچه در این آیۀ مبارکه بسیار برجسته است، دید جامعه شناسانۀ آنست که بیان می دارد کسانیکه به تابعیت تنها از خدا اصرار و تأکید دارند، اندکند، یعنی اغلب، نظر به عوامل متعددی چون خود به سوی امیال و هواهای نفسانی گرایش دارند، و چون خود تابعیت خدا را پذیرفته اند نمی توانند بدانچه خود عمل نمی دارند، مردم را دعوت و ترغیب نمایند.
لذا اگر در رابطه با تقدیر سیاسیِ معاصر افغانستان، بر می خوریم به گروههائی که نه تنها در جهت خالص ساختن و تابعیت تنها از اوامر الهی تأکیدی نمی کنند که بر آنند تا مردم را به صورت غیر مستقیم به تابعیت از روسیه و آمریکا و چین کمونیست و غیره ترغیب نمایند، نباید زیاد تعجب نمائیم، چه قرآن خود اندک بودن پیروان این راه را متذکر شده است.
در جائی دیگر خداوند می پردازد به نتیجۀ کار کسانیکه از تابعیت تنها اوامر حق سرپیچیده و تابع غیر خدا شده اند؛ قرآن آخر کار و نتیجۀ گرایش اینان را به تابعیت غیر خداوند بسیار دردبار و تألمبار، قلمداد کرده و اکثریت این گونه را «فاسق» می خواند:
وَ أَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * ()
زمینۀ ملموس این حقیقت را می توان در مورد «مصرِ سادات» و «عراق صدام» مشاهده کرد.
ایندو مملکت قبل از روی کار آوردن «سادات» و «صدام» هر دو از روسیه گرایان معروف بودند، اما گرایش های آنان به روسیه نتوانست، هوسهای شان را اشباع کند و پیروی و تابعیت از سیاست آمریکا آنانرا به این روزگار بدتر از بد کشانید.
و خدا نکرده، اگر ملت شریف افغانستان، پس از نجات از چنگال روسیۀ ستمگر به تابعیت آمریکا گرفتار آیند، مشمول مصداق آیۀ مبارکۀ قرآنی قرار خواهند گرفت!
مکرراً قرآن به تابعیتِ تنها از خداوند توصیه و تأکید دارد و سرپیچی از آنرا مرادف کفر و فسق و… قلمداد می دارد:
  قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ *()
با در خواست پوزش از اینکه این مقاله نمی تواند به صورت مبسوطی به این زمینه بپردازد، با آوردن آیه ئی بیداری بخش به این اصل نیز پایان می دهیم:
وَ مَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ
خَلِيلًا * ()
«و دین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است و از آئین ابراهیم حق گرا پیروی نموده است! و خدا ابراهیم را دوست گرفت».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *