دسته‌ها
دریچه ای بر تمدن معنیدار

تحمیل و تشدید نیاز نماها

   « ولی براستی دوران ما عجب دورانی است که در طی آن این همه افراد بشر اجازه می دهند تا دیگران ایشان را فریب داده و قانع سازند که ملتی را با غارت کردن او، و با تاراج و غصب گرانبهاترین دارائی او، یعنی با یغما بردن تمدن خاص او، با اجبار و الزام او را به پذیرفتن و اقتباس آداب و عادات و سازمانهائی که برازندۀ نژادی دیگر است، و با ناگزیر ساختن او به انجام شاقترین و جانفرساترین کارها به خاطر کسب و تحصیل اجباری بی مصرف ترین چیزها، می توان سعادتمند کرد! زیرا وضع چنین است!
… هدف تمدن متجدد عبارتست از افزایش نیازمندیهای تصنعی، و همانطور که در بالا ذکر شد، این تمدن همیشه بیش از آنچه می تواند ارضاء نماید نیازمندی به وجود می آورد، زیرا وقتی آدمی در این راه گام نهاد، ایست و توقف دشوار می باشد، و شاید حتی هیچ دلیل و موجبی برای توقف در نقطه ای مشخص وجود نداشته باشد.
در قدیم افراد بشر ممکن نبود بخاطر محروم بودن از چیزی که وجود نمی داشت و هرگز بدان نیندیشیده بودند رنج برند. ولی در عصر حاضر، برعکس اگر این چیزها را کم داشته باشند، به سختی رنج می برند و عذاب می بینند، زیرا عادت کرده اند آنها را ضروری بشمارند، و بحقیقت هم این چیزها برای آنان ضروری و ناگزیر گشته است. » ([1])[1] ـ بحران دنیای متجدد، برگزیده ای از صفحه های 143 تا 146

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *