دسته‌ها
راز و رمز نویسندگی

تذکری ثمربخش

این نکته از واضحات است که: در کمتر نوشته ای می توان همۀ این محورها (اصول، قوانین و دستورهای مندرج در همۀ این محورها)ی هفدهگانه را اعمال کرد و بکار گرفت.
از اینرو، شایسته است تا نویسندۀ خوش ذوق، نکته سنج و دقیقه یاب، پس از تعیین موضوع و تحدید ارکان و مسایل آن، متوجه این محورها شده، هر کدام ـ و یا هر یک از دستورها و پیشنهادهایی ـ را که در تحلیل موضوع و پرورش و جاذبه دار شدن موضوع از یک طرف و تحقق هدف محوری از دیگر طرف، مفید و سودمند یافت، مورد توجه قرار داده، و بر همان مبنا و بر اساس همان محور موضوع را به تحلیل و شرح نشیند.
به دست دادن محورهای هفدهگانه، از آن روی لازم دیده شد تا نویسندۀ مبتدی، با مجهز شدن به اصول آنها، و با بکارگیری به موقع، بجا و مناسب آنها، در هیچ یکِ از زمینه های تحلیل، لنگ نماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *