دسته‌ها
افغانستان و تهدید غرب

تذکر

در سالهای 59 و 60 هجری شمسی که از سوئی تبِ گروه تراشی بالا گرفته بود! و از دیگر سوی غربی ها بر آن بودند تا از هر دسته و گروهی که بخواهد علیه روسهای متجاوز مبارزه کند، حمایت مالی ـ تسلیحاتی به عمل آورند، صحبت از پیدایش گروههای مشکوک و مجهول الهویه ئی بود که می خواهند در لباس دفاع از اسلام و… آب به آسیای دشمن بریزند!

نوشتۀ حاضر هشداری بود همان خطر را؛ که پس از تحریر، قسمت هائی از آن را در نشریۀ حزب اسلامی رعد به نشر سپردیم!

باید افزود که هر چند آن آفتِ هراسبار به همان شکل اولیۀ خود به انقلاب حمله نبرد، امّا از طریق دیگر و با روشهائی بدتر، زهر خود را وارد پیکر انقلاب ساخت؛ آنهم به گونه ای که
نشانه های ویرانگر آن را هم امروز در زمینۀ مسایل مربوط به انقلاب و افغانستان با پوست بدنِ خود لمس کرده می توانیم.

در واقع حضور هویت برانداز همین خطر و آفت در شرایط و احوال کنونی، ما را بر آن داشت تا این جزوه را به همان شکل اولیه اش، مستقلاً به دست نشر سپاریم! در اینجا تذکر مواردی را ضروری می یابیم:

* این نوشته به همان شکل اولیۀ خودش به چاپ سپرده شده و جز در زمینۀ علامت گذاریهای لازم و جابجائی برخـی واژه ها، هیچ تغییری نیافته است تا نمایش دهندۀ ذهن و زبـان دوران گذشتۀ من باشد.

* بخشهایی از یک مقاله که در سال 65 نوشته شده بود بدان علاوه شده است تا نمایانگر دیدگاهِ آن دورۀ از عمر من باشد.

* آن هراس را امروز بیشتر از آن دوران احساس کرده و ضرورتِ توجه و پرداختنِ جدی به مسئله را از همۀ دلسوزان تمنا دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *