دسته‌ها
دریچه ای بر تمدن معنیدار

تشدید تعارضها

« اشاره شد که تکنولوژی ـ پراتیک انواع زیادی از تجربه انسانی، فنی، سازمانی و فرهنگی را شامل می گردد؛ همچنین تقابلهایی را نیز که بین تجربة زنان و مردان وجود دارد در بر می گیرد. دسته های بسیار متفاوتی از ارزشها با این رشته تجربه ها پیوستگی دارند، که همۀ آنها با همدیگر سازگار نیستند. از اینرو افراد احساس تعارض می کنند، و جامعه به عنوان یک کل بطور دوره ای با مجادلات مربوط به مسایل تکنولوژی دچار تفرقه می شود. » ([1])[1] ـ تکنولوژی و فرهنگ، ص 198

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *