دسته‌ها
دریچه ای بر تمدن معنیدار

تمرکز و تکاثر زدگی

  از افتخارات بزرگ و مشعشع نظام فن سالاری، رسیدن عملی به حد قابل توجهی از تکاثر اشیاء و ابزار مادی و تمرکز آن ها در چنگال طراحان و متولیان این نظام بوده و آنرا از نشانه های افتخارانگیز « تمدن خود » بشمار می آورند.
اینان این اصل تباهی زای را به عنوان یکی از اصول مذهب تکنوکراتیسم پذیرفته، اصالتی ایدئولوژیک بخشیده، ارزشی قدسی قایل شده و با همۀ توان تلاش می دارند تا آنرا جزء اصول دین جهانی بسازند!
آنچه از بررسی، تحلیل و تجزیۀ برونی این اصل از ناحیۀ خردمندان و ارزشگرایان عالم، و نیز از اعلانِ متبخترانۀ بیلانهای متعددِ منتشر شده از طریق کارپردازان و مدافعان و ایدئولوگهای این مذهب به واقعیت پیوسته و عملاً قابل لمس گردیده است، این حقیقت می باشد که: در این گرایش از تلاش برای تکاثر و تمرکز فرآورده های خرد انسانی؛ از تلاش و تقلا برای تکاثر و تمرکز لطایف و ظرایفِ عاطفی انسانها؛ از تلاش برای تکاثر، تمرکز و تبلور مکارم ناب اخلاقی؛ از تلاش برای تکاثرِ زمینه های متنوع اشراقی، ارزشی و تمرکزِ عزتبار آن ها در سراپردۀ عقل و قلب فرزند آدمی و در اقلیم هویت الهی او هیچ نشانه و علاقه ئی وجود نداشته! و عجب تر اینکه: متولیان فن سالاری، از این نحوۀ برخورد با انسان و ارزشهای وجودی او نه تنها احساس شرمساری نمی کنند! که این بی خیالیِ عفن را ـ که در واقع چیزی جز کشتن انسان، تحقیر کردنِ ارزشهای وجودی انسان، حذف ابعاد متعالی و روحانی انسان و در یک کلام: دور ریختنِ وی به عنوانِ زائده ای بی قدر و بی ارزش و عاملِ مصرف و تخریب نتواند بود ـ نمودِ رشد « تمدن » و ظهور و بروز آزادیهای متمدنانه قلمداد می کنند!

    در این مذهب، ممکن است که گاهی انسانهای عالم، هنرمند و غیره را هم گرد آورده و متمرکز سازند! ـ که اغلب چنین هم می نماید ـ اما این تمرکز عملاً برای بهره جوئی و سوء استفاده از دانش و هنر آنها در جهتِ تکاثر و تمرکز ابزاری مادی خواهد بود و بس. چرا که در این مذهب، نه برای انسان اصالتی متصور و محوریتی قایل می باشند و نه ارزش و ارجی فوق مادی را تصور کرده می توانند! بلکه نگرش اینان به انسان، نگرش تحقیر کننده و ابزارشناسانه بوده، او را وسیلۀ تکاثر و تمرکز و از این طریق، وسیلۀ تصعید مصرفهای بی معنا و تصاعدِ سودِ موهوم مادی می پندارند و بس!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *