دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب تهاجم و شکست شوروی در افغانستان

تهاجم و شکست شوروی در افغانستان

برای دانلود کتاب تهاجم و شکست شوروی در افغانستان روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

 تذکری بر چاپ دوم
چرا شوروی به افغانستان حمله کرد
نخستین مسئله
سوسیالیسم و فرهنگ
نتایج فرهنگ سوسیالیستی در مورد جامعۀ افغانستان
استعمار و انترناسیونالیسم
زورمداری
ششم جدی فاجعۀ هجوم ارتش سرخ بر کلبه های خاکی ما
ششم جدی فریاد پیروزی یا شکست
عناصر نظام های باورمند به انسان
و اما ششم جدی
پی‌آمدها
و اما آخرین پی آمد
ششم جدی در پرتو معنویت انقلاب اسلامی
گوشه‌ئی از نیرنگهای تجاوزگران
بخش اول نیرنگهائی که با دولت باخته اند -ظاهر فریبی
بخش دوم نیرنگهائی که در رابطۀ با ملت باختند
دورنمای شکست روسیه – به بهانۀ پیش درآمد
ضرورت این بحث
ماتریالیسم، جهان و انسان
مدعیان صدق و عاملین به کذب
نمودهای سیاست فریب
کتمان واقعیت انسانی
ارزش ها در نظام فریب
الف ـ ارزشهای مؤثر
باء ـ ارزشهای غیر مؤثر
پی آورد این گرایش
سیاست فریب و آزادی
سیاست فریب و صدور آن
بازگشت به ارتجاع و توحش
ضجه‌های شکست روسیه

توجه! فهرست فوق شامل تمامی مطالب کتاب نیست، بلکه موارد زیاد دیگری نیز هست که تا کنون جهت مطالعه آنلاین افزوده نشده است، برای دسترسی به موارد دیگر لطفا کتاب فوق را دانلود کنید.

Save

Save

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.