سخن مدیر:

توانِ آرمانمند

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

 باید معروض دارم که: داشتن و خواستنِ توان و نیرو، حقِِّ هر انسان می باشد. اصولاً، انسان به دلیل اینکه از هویت انسانی برخوردار است، داشتن و خواستن نیرو و آرزوی توانمند شدن حق او است؛ منتها مسئله ئی که در این زمینۀ ویژه وجود دارد اینست که: جهتِ و زمینۀ صرف نیرو و توان و موردی که این نیرو و توان در آنجا مصرف می شود، حتماً باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد؛ تا در برابر آنچه انسان ـ از جنسِ عمر و سرمایه های وجودی و حیاتی و… ـ مصرف می کند، چیزی فراچنگ آورد که: هم از آنچه مصرف کرده (خودِ حیات و…) ارزشمندتر و بالاتر باشد؛ هم مؤثرتر، کرامت بخش تر، احترام انگیزتر، آرامش دهنده تر، آزادکننده تر و در یک کلام: والاتر و ارجمندتر!
تا آنجا که مطالعات تعهد محور انسان شناسانه تأیید میدارند، در واقع همین ویژگی و ممیزۀ ظرفیت و شریف می باشد که: «آدم واقعی» را از «آدم نما» ممتاز می دارد!
همین توجه به زمینه و جهت صرف نیرو می باشد که: خود فرد و برمبنای دریافتهای خدشه ناپذیر در می یابد که: چه کسی «آدم» بوده و نیروهایش را در جهتِ رشدِ آدم بودنش صرف می کند و چه کسی آدم نما بوده و قوا و نیروهایش را در جهت «آدم زدائیِ» از خود، در زمینه ها و اموری که مادون شأنِ او و آدمیت اوست!
اینجا و در این آموزۀ قدسی، نکتۀ دقیقی وجود دارد که خود معیار بوده و به نحوی حکیمانه و ارزش محورانه، تأکید می دارد که واقعاً، جهتِ مصرفِ این توان و نیرو است که: آدم را از آدم نما؛ مسلمان را از مسلمان نما؛ مؤمن را از مؤمن نما و پیروان واقعی فاطمه را از مدعیان منافق ممتاز می سازد!
داشتن توان و نیرو حق هر انسان مؤمن است، اما جهت و زمینۀ مصرف آن چی؟!
آیا انسان بماهو انسان، حق دارد تا نیروهای خود را بی جا، و یا در جهتِ تخریب و تلاشیِ هویت خود و به لجن کشانیدن کرامت، عزت و احترام خود مصرف نماید؟! در واقع، با توجه به زمینۀ مصرف است که شخص متوجه می شود که:
این کسیکه آنهمه ادعای آدمیت و کرامت و آزادگی و ایمان و… داشته و دارد، متأسفانه نیروها و استعدادهای خود را صرف زمینه ها و اموری می کند که واقعاً برای انسان ننگ است چه رسد به انسان مسلمان!

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.