دسته‌ها
آرمان‌های فاطمی (س)

توانِ آرمانمند

 باید معروض دارم که: داشتن و خواستنِ توان و نیرو، حقِِّ هر انسان می باشد. اصولاً، انسان به دلیل اینکه از هویت انسانی برخوردار است، داشتن و خواستن نیرو و آرزوی توانمند شدن حق او است؛ منتها مسئله ئی که در این زمینۀ ویژه وجود دارد اینست که: جهتِ و زمینۀ صرف نیرو و توان و موردی که این نیرو و توان در آنجا مصرف می شود، حتماً باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد؛ تا در برابر آنچه انسان ـ از جنسِ عمر و سرمایه های وجودی و حیاتی و… ـ مصرف می کند، چیزی فراچنگ آورد که: هم از آنچه مصرف کرده (خودِ حیات و…) ارزشمندتر و بالاتر باشد؛ هم مؤثرتر، کرامت بخش تر، احترام انگیزتر، آرامش دهنده تر، آزادکننده تر و در یک کلام: والاتر و ارجمندتر!
تا آنجا که مطالعات تعهد محور انسان شناسانه تأیید میدارند، در واقع همین ویژگی و ممیزۀ ظرفیت و شریف می باشد که: «آدم واقعی» را از «آدم نما» ممتاز می دارد!
همین توجه به زمینه و جهت صرف نیرو می باشد که: خود فرد و برمبنای دریافتهای خدشه ناپذیر در می یابد که: چه کسی «آدم» بوده و نیروهایش را در جهتِ رشدِ آدم بودنش صرف می کند و چه کسی آدم نما بوده و قوا و نیروهایش را در جهت «آدم زدائیِ» از خود، در زمینه ها و اموری که مادون شأنِ او و آدمیت اوست!
اینجا و در این آموزۀ قدسی، نکتۀ دقیقی وجود دارد که خود معیار بوده و به نحوی حکیمانه و ارزش محورانه، تأکید می دارد که واقعاً، جهتِ مصرفِ این توان و نیرو است که: آدم را از آدم نما؛ مسلمان را از مسلمان نما؛ مؤمن را از مؤمن نما و پیروان واقعی فاطمه را از مدعیان منافق ممتاز می سازد!
داشتن توان و نیرو حق هر انسان مؤمن است، اما جهت و زمینۀ مصرف آن چی؟!
آیا انسان بماهو انسان، حق دارد تا نیروهای خود را بی جا، و یا در جهتِ تخریب و تلاشیِ هویت خود و به لجن کشانیدن کرامت، عزت و احترام خود مصرف نماید؟! در واقع، با توجه به زمینۀ مصرف است که شخص متوجه می شود که:
این کسیکه آنهمه ادعای آدمیت و کرامت و آزادگی و ایمان و… داشته و دارد، متأسفانه نیروها و استعدادهای خود را صرف زمینه ها و اموری می کند که واقعاً برای انسان ننگ است چه رسد به انسان مسلمان!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *