سخن مدیر:

جیم ـ روش مقایسه ای

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

یکی از راههای پرورش نوشته مقایسه و مطابقۀ دو و یا بیشتر از دو پدیده، رویداد، مسئله و غیره می باشد. در این روش نقاط اشتراک و تباین میان آنها ـ اعم از اینکه مثبت باشند یا منفی ـ مورد دقت، ارزیابی، مقایسه و شرح قرار می گیرند؛
عوامل ایجادی هر کدام شناسایی، مقایسه و ارزیابی می شوند؛
آثارِ عوامل هر کدام ـ اعم از مثبت و منفی ـ شناسایی، مقایسه و شرح می شوند؛
میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک ارزیابی، مقایسه و معرفی می گردند؛
موضع، موقعیت و جهت گیری های متنوع آنها در رابطۀ با انسان و ارزشهای انسانی شناسایی، مقایسه و شرح می شوند؛
زمینه ها و موارد هم زمانی، هم مکانی، هم جهتی و… آنها شناسایی، ارزیابی، مقایسه و معرفی می شوند؛
زمینه ها، نیروها، عوامل همسو و هم جهت با هر یک نیز؛
زمینه ها، نیروها، عوامل متعارض و متضاد با هر کدام نیز؛
ارتباط هر کدام از آنها با سایر پدیده ها، رویدادها و… شناسایی، ارزیابی و معرفی می گردند.
سیر تکامل، برخوردهای مهم هرکدام در این مسیر شناسایی و مقایسه می شوند؛
ضعفها و قوتهای هر کدام از آن ها شناسایی و معرفی می گردند؛
آفتهای وجودی هر یکِ از آنان نیز؛
ساحۀ نفوذ، گسترش و محدودۀ عمل هر یک مقایسه و معرفی می گردند؛
مراحل کمال هر کدام ـ اعم از اینکه مثبت باشد و مفید یا منفی باشد و مضر ـ شناسایی، ارزیابی و شرح می شود؛
وظیفۀ انسانی و خدای محوری انسانها در قبال هر کدام نیز؛ و دهها مورد دیگر که با مشخص شدن آندو، به ذهن های وقاد متبادر می شوند؛ و اگر نشد، شایسته آنکه با مطرح کردنها و پرسشهای پیگیر و دقیق و عالمانه، خود را به آنها نزدیک ساخت.

    لازم به تذکر است که: اینکار (مقایسه) باید متناسب با موضوع، هدف، زمینه و نیز ذوق و ذهن مخاطب صورت پذیرد تا جاذبه های لازم و درخششهای ممکن مطلب از میان نرود؛ هم بدانسان که می باید فقط آن زمان صورت پذیرد که میان آندو مورد، از نظر و یا نظرگاههایی شباهت، جنسیت، ضرورت و سنخیتی وجود داشته و آندو بتوانند ـ بنابر دلایل و عللی ـ در یک مجموعه قرار گیرند!

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.