دسته‌ها
دریچه ای بر تمدن معنیدار

حیاتی منطق گریز

« وایتهد در کتاب ( وظیفۀ عقل ) خود تعریفی از خرد به دست داده است: به پندار او « خرد » وظیفه دارد که در محیط پیرامون، به خاطر ایجاد دگرگونی بنگرد، « وظیفه ی عقل یاد دادن هنر زندگی به آدمیان است ». زندگی از نظر تأمین نیازمندیهای راستین سه مرحله در پیش دارد 1 ـ زیستن 2 ـ نیکو زیستن 3 ـ بهتر زیستن.
وایتهد، توسعه خرد امروز و ناکامی آنرا از این بابت تشریح کرده، و این حقیقت را آشکار ساخته که « خرد » هنوز نیروئی ناشناخته است. این نیرو هنوز نقش تاریخی خود را ایفا نکرده و نتوانسته است با خواستهای تحمیلی که زندگی بشر را تباه ساخته اند به مبارزه بر خیزد و آنها را از میان ببرد و با تعیین نیازمندیهای حقیقی بشر، به زندگی معنای والاتر بخشد و از ابتذال آن بکاهد. » ([1])

« الکسیس کارل » معتقد است که: « تمدن جدید در وضع دشوار و اسفناکی قرار گرفته، زیرا با سرنوشت ما متناسب نیست، این تمدن بی توجه به سرنوشت و طبیعت ما به وجود آمده و صرفاً زاییده اکتشافات علمی و خواسته ها و تصورات و تمایلات آدمیان است. با آنکه فرآورده ی تلاشها و کوششهای ماست، با شکل و حجم ما متناسب نیست. » ([2])

     « کنراد لورنتس » نویسندۀ کتاب « هشت گناه بزرگ انسان متمدن » آورده است که:
« بشر امروز انتظار دارد که نابرده رنج گنج میسر شود. دیگران کار کنند و زحمت بکشند و رنج ببرند تا انسان غربی در ناز و نعمت بسر برد. شرقی بیچاره استثمار و استعمار شود تا غربی رفاه زده از درد و رنج در امان باشد. و بر اثر همین عامل است که آدمک غربی دیگر آن شادی و لذت واقعی را که بر اثر تحمل رنج ایجاد می شود احساس نمی کند، و لذتش فقط یک لذت کاذب است. »([3])
« انسان امروز دچار یک سلسله انحرافات وراثتی شده است. یعنی یک سلسله نیازهای ذاتی و سایقه های غریزیش بر اثر عوامل اجتماعی و فرهنگی از مسیر اصلی خود دور شده است. » ([4])
« … در داخل جامعه ی امروز، پیشرفت های علمی به طور منظم ادامه دارد و ماشین در تمام شئون زندگی بشر دخالت خود را تثبیت کرده است. بهره گیری از ماشین هر چند از نظرگاه اجتماعی ضروری و سودمند تلقی شده، از جهت مصلحتهای فردی بازدارنده و سرکوب کننده ی فرد معرفی گردیده است. حتی از نظر تولید بی رویه ی کالاها، اشیاء تجملی بیش از آنکه ضروری باشد، باعث اسراف و تبذیر فراوان اند. بنابر این مرحلۀ معاصر را باید پایان عصر خردگرایی علمی در ساخت و شناخت موجود آن دانست. »([5])[1] ـ انسان تک ساحتی، ص 230

[2] ـ انسان موجود ناشناخته، به نقل از « ادعانامه ئی علیه تمدن غرب »، ص 198

[3] ـ کتاب مزبور؛ به نقل از « انسان کامل از دیدگاه مکاتب »، ص 461

[4] ـ مدرک و مشخصات قبلی، ص 462

[5] ـ انسان تک ساحتی، ص 232

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *