سخن مدیر:

خدا محوری

بدون دیدگاه

 مهمترین، با ارج ترین، عزتبارترین، آزاد کننده ترین و سرنوشت سازترین پیام فرهنگ فاطمه(س) اینست که «خدا» را در محور و مرکز توجه انسان قرار می دهد تا همۀ نگرشها و گرایشهای او را رنگ خدائی بخشد؛ و این، وقتی به کمال شایستۀ خود برسد، جنبۀ وجه الخلقی را به تحلیل برده و جنبۀ وجه اللّٰهی او را شکوفا می سازد.
رسیدن و بالیدن از این مرحله و موضع باعث خواهد شد تا ازان به بعد چشمش فقط متوجه حق باشد و گوشش نیز! خیال و فکرش متوجه حق باشد و دلش نیز! و وقتی چنین شد، انسان هم به شناسائی واقعی خودش دست پیدا می کند؛ هم به شناخت دنیا، هم عقبا و هم مولیٰ.
هم سعادت و عوامل و اسباب سعادت همین دنیای خود را می شناسد و می گزیند و هم آندنیایش را!
هم آفتهای وجودی خود و عزت و آرامش خود را می شناسد و دیگر فریب نمی خورد! و هم از دام هر آنچه از نظر رتبۀ وجودی از او پائین است، آزاد شده و دیگر به دنیا و اهل دنیا ارزشی قایل نتواند بود! و چون چنین شد، به نشاط و آرامشی دست پیدا می کند که جز اهل دل، جز محبان فاطمه(س)و جز کسانیکه با گذاشتن پا در جای پای فاطمه، در فرهنگ و آرمانهای او فانی شده اند؛ جز کسانیکه به نور فاطمه و خدای او منور شده اند؛ جز کسانیکه به عشق فاطمه می سوزند و… اصلاً تجربه اش کرده نمی توانند! چرا که این نشاط و آرامش ذاتاً فوق ملکوتی بوده و فقط در خور زهرای اطهر(س)و خوشه چینان فرهنگ و نظام آرمانی او می باشد و بس.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.