دسته‌ها
انسان دلسوز به خویشتن

خودپروریِ معنیدار

   یکی از محوری ترین، مسئولیت زاترین، ارزشبارترین، اساسی ترین و… ترینِ ویژگیهای انسان سالم را «خودپروری معنیدار» او تشکیل میدهد.
در رابطۀ با «معنیدار»ی، قبلاً عرایضی تقدیم داشته ام؛ و اگر هم متذکر نشده باشم، در عرایض بعدی ویژگیها و یا «بارهای معنائیِ» این نکته روشن خواهد شد.
آنچه را در زمینۀ این ویژگی می خواهم تقدیم دارم و گمان نمیکنم که حرفهائی کاملاً نو و بکری باشند؛ ولی به دلایلی چند باید بگویم؛ و از جمله:
* اینکه به گمان ناصوابِ منِ تبه روزگار اغلب افراد جامعۀ ما ـ به دلایل متعدد ـ با آنکه نسبت به پرورش زمینه های برونی حساس بوده، احساس تکلیف و مسئولیت نموده و عملاً در زمینه های مورد نظر خویش توجه و سرمایه گذاری می دارند، متأسفانه نسبت به پرورش «خود» ـ و نه در برون خود و داشتنیهای خود و… ـ توجه جدی و شایسته را ندارند!
* مراکز و حوزه های پرورشی ما ـ اعّم از شیعه و سنّی، حوزه ئی و دانشگاهی، ملّی و مردمی و دولتی و… ـ با آنکه در زمینۀ انتقال مسایل علمی تلاشهائی به نمایش گذاشته اند، ولی متأسفانه، بیشترِ این تلاشها جنبۀ آلی و ابزاری داشته و در خدمت تحقق اهداف دیگری ـ غیر از پرورش خود ـ قرار گرفته اند؛
* بیشتر عزیزان حاضر در این جلسه را مربیان و معلمان عزیز و محترم تشکیل داده و شایسته می نماید تا ذهن مبارک اینان را به یکی از مهمترین و مبرم ترین نیازهای همۀ دوران ها (خودپروری معنیدار) معطوف ساخته باشیم؛
* در این رابطه ویژه کار جدی و تعیین کننده نشده ـ و یا به چشم حقیر نخورده است ـ ، پس لازم می نماید تا به عنوان تذکراتی بسیار ابتدائی بدان عطف توجه شود؛
* وضعیت بنده به گونه ئی نمی باشد تا به خود امیدوار باشم که در آینده بتوانم بدین مهم پرداخته و حق مطلب را ادا نمایم؛ و غیره و غیره! لذا با درخواست پوزشِ از عزیزان، میکوشیم تا در این رابطۀ ویژه و این عنوان معین، از موضع کسی سخن بگویم که میکوشد طرحی کلی از آموزش و پرورش معنیدار ارائه دهد؛
تذکر این نکته را نیز در همین جا ضروری می پندارم که مراد از خودپروری در این نگرش چنانکه از خود «واژه» بر می آید، پرورش امکانات و سرمایه های درونذات وجودی فرد می باشد و نه پرورش باغ و زمین و سرمایه و شهرت و مقام و…!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *