دسته‌ها
افغانستان و تهدید غرب

1 ـ خود فروشی

آمریکا، شوروی و یا هر کشور استعماری دیگر آنقدرها خوشباور و احمق نیستند که بخواهند بدون بررسی و شناخت کامل زمینه و نیز «عاملینِ امر» کمکهای عمدۀ مالی و احیاناً تسلیحاتی خود را بدسترس کس و یا کسانی قرار دهند، چنانکه روسیه تا ببرک و دار و دسته اش را نخرید و یقین حاصل نکرد که ببرک در خط روسیه می باشد، کمکهای خود را در اختیارش نگذاشت!
لذا، غرب اول اشخاصی را از نظر فکری و عقیدتی همگام و هم جهت با سیاست خویش می سازد() بعد که اینان از امتحانات عدیده کامیاب بر آمدند، و یا به بیانی بهتر «خود فروشی» آنان ثابت شد، امکانات خود را به دسترس شان قرار می دهد.
روشن است که این گروه و یا این شخص دیگر از «خودش» چیزی ندارد، هر چند که روی عللی سیاسی از آزادی خود و عدم وابستگی خویش داد و فریادهائی را هم براه اندازد.
پس از آن، گروه دارای شخصیتی غربی است، رفتاری غربی است، سیاستی غربی است، ایدئولوژی غربی است هر چند هم که در ظاهر قضیه غرب را بکوبد و خود را با آن در تضاد جلوه دهد.
لذا همۀ جدیت وی بر اینست تا شخصیتِ سیاسی غرب را به همۀ مردم تحمیل کند ـ کاریکه شاه ایران در ایران می کرد ـ ؛ می کوشد تا بهترین سیاست را سیاست غرب معرفی دارد و…!
اینجاست که مردمِ آگاه و بینشمند، مثلاً دست آمریکا را در آستین گروهی مدعی اسلامیت مشاهده می دارند؛ و زبان آمریکا را در دهان رهبر مدعی اسلام حقیقی، و تفکر سیاسی ایدئولوژیک آمریکا را در مغز گروهی پر مدعا به اسلام و قرآن! راه این گروه اگر که در نخستین گام ها برای «همگان» روشن نباشد، در گامهای بعدی روشن خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *