دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب دریچه‌ای بر تمدن معنیدار

دریچه ای بر تمدن معنیدار

برای دانلود کتاب دریچه‌ای بر تمدن معنیدار روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

حرفی از هزار
فصل اول- جوانان و مشکل شناخت تمدن
فن سالاری و استعمار فرهنگی
یکم ـ عدم شناخت عمیق انسان
دوم ـ نداشتن نظام ارزشی والا
سوم ـ رویگردانی از شریعتی کامل و تحریف نشده
چهارم ـ تساهل دفاع ناپذیر ارزش گریز
مأموران تغییر
تحریف مقوله ها
بی طرف جا زدن
فصل دوم – ارمغان دیدگاهها
تمدن امری انسانی است
وجوه تشابه و تمایز
زیر مجموعه های وجوه تشابه و تمایز (الف – هاء )
مؤلفه ها، ابزار و…
تمدن و پیوندهای معنیدار
ریشه ها و سرمایه ها
لوازم کشف تمدن
تلاشی رسواگر
نگرشی فرارونده
تمدن تنها… نیست
جهتِ تمدنِ معنیدار و…
فصل سوم-انسان در فن سالاری
سیمای انسان در فن سالاری
ماده گرائی
بی تقدسی
ارزش گریزی
بی معنائی
توسعۀ ابزار محور
تمرکز و تکاثر زدگی
عاطفه زدائی
آزادی ستیزی
پاینده ستیزی
مرگ محوری
ویرانگری
اشاراتی هراسبار- دیانت گریزی
انهدام نظام ارزشی
در سوگ معنا
پرستش ابزار
تقلا برای مردن
پیامدهای فن سالاری
حیاتی منطق گریز
معنویت گریزی
انسان ستیزی
شبکه ای از بدبختی
دلمردگی
غربت معنوی
ابزارسالاری
عقل ستیزی
تعهدگریزی
خود فریبی
سرکوب گری
تحمیل و تشدید نیاز نماها
بیگانگی و درماندگی
کمیت زدگی
خود ویرانگری
بی ارج سازی خود
سنجش گریزی
علالتِ عقلانی ـ ارزشی
تشدید تعارضها
تقلب و بدل تراشی
غفلت پروری
کودک منشی
احساس بی متکائی
تدنّی
عاطفه ستیزی
بی تمیزی
بی غیرتی
نوعی قوا دیگری
مکانت زدائی
تلاشی و زوالی شرمبار
فصل چهارم – اعترافی حسرت جوش
نمائی محرم جوی
راهی برکتبار
گوهر تمدن و آیات قرآنی
اول ـ فراخوانیهای قرآن
دوم ـ مؤمن و سرمایه های وجودیش
سوم ـ پیامدهای ایمان
سنن ثابت و دورانی بودن تمدن
یکم ـ رشد مادی و ظلم
دویم ـ مکر و…
سیم ـ ستمی اعترافبار
چهارم ـ کفر و کفران
عشق و تمدن
روایات و گوهر تمدن
پیام هدایت
برترین، بهترین و… ترین کارها
برترین و… ترین آدمیان
عواملِ هلاک و تلاشی
یکم ـ دورۀ حضرت نوح (ع)
دویّم ـ دورۀ حضرت هود (ع)
سیّم ـ دورۀ حضرت صالح (ع)
چهارم ـ دورۀ حضرت لوط (ع)
پنجم ـ دورۀ حضرت شعیب (ع)
ششم ـ دورۀ حضرت ابراهیم (ع)
هفتم ـ دورۀ حضرت موسی (ع)
دنیا محوری و توسعه اقتصادی
استکبار
دین زدائی
فسق و فساد و همجنس بازی
هواپرستی
ظلم، استثمار، زورگوئی و استعمار
راهی روشن
ویژگیها و اهداف تمدن معنیدار
یکم ـ استعلائی بودن
دویّم ـ پرورش دهندگی
سیّم ـ حیات محوری
چهارم ـ برهانمندی
پنجم ـ واقع گرائی
ششم ـ ارزش محوری
هفتم ـ عزت بخشی
هشتم ـ آزادی و آزادگی
نهم ـ تلاشگری
دهم ـ معناداری
یازدهم ـ آرامش بخش
دوازدهم ـ محبت بارگی
سیزدهم ـ نظم بندی
چهاردهم ـ سازندگی
پانزدهم ـ ابداعی بودن
شانزدهم ـ غنامندی و غنابخشی
اهداف تمدن معنیدار

Save

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.