سخن مدیر:

دهم ـ راه و روش شناسی

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

در این بخش نویسنده، راه و یا راههای تحقق، توسعه، تکامل و تداوم خود موضوع را به یک عنوان پدیده، یا عاملان تحقق و تبارز موضوع را شناسایی، ارزیابی و تبیین و روشن نموده؛ روش مورد عمل و یا مورد نظر آنها را نیز شناسایی، ارزیابی، تبیین و روشن می دارد؛ به طور مثال سیل و یا وبا و… ـ به عنوان یک پدیده قابل تحقق و… ـ هم راههایی را طی می کند تا واقعاً تحقق یابد و هم روشهایی را در رابطۀ با طبیعت در پیش می گیرد تا بروز نماید؛ درست به همانگونه که مثلاً یک انقلاب و یا یک حرکت استعمارگرانه ـ اعم از اینکه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… باشد ـ راههای تحقق، تکامل و… را طی کرده، از روشهای ویژه یی برخوردار می باشد؛
در واقع، در رابطۀ با این بخش از وظایف نویسندگی، تحلیل گر، هم طریق تحقق ـ مثبت و منفی ـ موضوع، رویداد و یا مسئلۀ مورد نظر را شناسایی، ارزیابی و روشن می دارد و هم روش مورد کاربرد آنرا.
در این بخش، علاوه بر آنچه اشاره شد، راه و روش رسیدن به اهداف اصلی و فرعی ـ چه مثبت و چه منفی، چه از ناحیۀ دوست و چه دشمن و چه ماسوای ایندو ـ ؛ کوتاه مدت و دراز مدت، ثابت و متغیر و… شناسایی، ارزیابی و ارائه شده، خطرها، نقاط خطرخیز، آفتها و شرایط آفت باری که متوجه هر دو طرف و یا همۀ جوانب قضیه و موضوع می باشند، شناسایی، شرح و تبیین می شوند.
درین رابطه، به همان میزانی که نویسنده در شناسایی و معرفی «راهها و روشهای» اصلی و نیز راهها و روشهای مؤثر و محوری ـ چه در جهت ارزشها و چه در جهت ضد ارزشها ـ کامیابی حاصل کرده باشد، نوشته اش از نظر کاربردی، مؤثر و مفیدتر و از نظر بلاغی دقیق تر و کامل تر خواهد بود.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.