دسته‌ها
راز و رمز نویسندگی

دوم ـ فاصله گذاریها

  به عنوان اموری تزئینی و مؤثر پیشنهاد می شود به این نکات توجه شود:
الف ـ فاصلۀ عنوان از سر صفحه: بهتر می نماید تا عنوان هر بخش، به فاصلۀ 6 تا 7 سانتی متر پائین تر از سر صفحه و در وسط صفحه نگاشته شود.
باء ـ فاصلۀ عنوان از سطر اول: فاصلۀ سطر اول از عنوان هر بخش و یا هر فصل و غیره که معمولاً با حروفی درشت نوشته شده است، باید حداقل دو سانتی متر پائین تر ـ و حداکثر چهار سانتی متر ـ نوشته شود.
جیم ـ سطر اول: اولاً باید گفت که لازم و ضروری است تا نوشته بر صفحۀ کاغذ و غیر آن، باید طوری نوشته شود که: هر چهار طرف صفحه ـ به تناسب لازم ـ سفید داشته باشد؛ که همۀ کتابها از قدیم و جدید دارند. ثانیاً: فاصلۀ سطر اول از کنار صفحه، حدود یک تا یک و نیم سانتی متر بیشتر از سطرهای دیگر باشد؛ که در همۀ نوشته های چاپی و دستی امروز، این کار رعایت می شود.
دال ـ فاصلۀ متن از پا ورقی: معمولاً بین متن و پا ورقی خطی فاصل ـ به طول سطرهای همان صفحه ـ می گذارند.
گاهی خط فاصل را کوتاه کرده و حروف پا ورقی را ریزتر از حروف متن بر می گزینند؛ ولی زمانی که هیچ کدام از اینها رعایت نشده باشد، بهتر است میان متن و پاورقی حدود دو تا دو و نیم سانتی متر فاصله قرار دهیم.
می توان با نوشتن مطالب پاورقی به رنگهایی مخالف رنگ متن، آنرا از متن ممتاز ساخت؛ همچنانکه می توان مقابل مطالب آن از اشکالی توجه برانگیز مانند ستاره و سرو و… بهره گرفت و بدین وسیله آنرا ممتاز ساخت.

     تذکر: بعضی از نویسنده ها و ناشرها، وقتی مطلبی را از دیگری نقل قول می نمایند ـ به ویژه وقتی مطلب بلند و طولانی باشد ـ یا آن مطالب را با حروفی ریزتر و یا درشت تر می نویسند؛ و یا طول سطرهای آن را معمولاً دو سانتی متر کمتر از طول سطرهای مطالب خود (از هر طرف یک سانتی متر کمتر) می آورند؛ ولی اگر نوشتۀ مربوطه بسیار کوتاه باشد، به ادامۀ مطلب، پس از نشانۀ دو نقطه (:)و در میان ناخونه جای می دهند.
معمولاً فاصلۀ سطر اول از سر صفحه، حدود نیم سانتی متر بیشتر از فاصلۀ سطر آخر از پائین صفحه است.
فاصلۀ سطرهای دو طرف ـ بجز سطرهای آغاز هر بند و… ـ حتماً مساوی می باشند.
هاء ـ فاصلۀ عنوانهای کنار صفحه: عنوان های کنار صفحه معمولاً به فاصلۀ دو سطر پائین تر از مطالب بالا و یک تا یک و نیم سطر بالاتر از مطالب بعدی، با حروفی درشت تر و یا به رنگی دیگر و تقریباً موازی و هم ردیف سطرهای اصلی، نوشته می شوند. در برخی از موارد، نویسنده بجای شماره های مربوط به عنوانهای بغلی از گذاشتن ستاره بهره می جوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *