دسته‌ها
سرآغاز فاجعه جدید در تاریخ معاصر افغانستان

رازی از راه

هر چند سخن بدرازا كشيد، اما چون در اول سخن برآن شديم كه محدود در يك روية قضيه نباشيم، اينك پس از بحث موجز و اجمالي مواضع و خاستگاه هاي نظري و عملي شرق و غرب، بر آنيم تا به ترسيم سايه روشن سيماي ملت جهادگر و مردم دلبسته به قرآن خويش پرداخته و بدين مقال پايان بخشيم! و اما چون شرح اين غصه، قصه ها دارد، و چابك سواراني انديشمند را بخويش مي خواند و بضاعت و مزجاة ما، ناتوان تر از آنست كه بخواهد سيماي ملتي را به تصوير كشد كه در برابر بزرگترين غول نظامي تسليحاتي دنيا در طول تاريخ بشريت ايستاده و در ظرف فقط، پنجسال حدود يك میليون «شهيد» داده اند. لذا آهنگ آن كرديم تا به ذكر رئوس مطالب پرداخته و شرح اين غصه در قصه هاي ديگر باز گوئيم. درين رابطه، بر مبناي وعدة صدق رباني مبني بر:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ* مائده ـ 54»
خداوند قومي را برانگيخت تا آتش مقدس عشق الهي در مجمر قلوب عاشق پيشگان زمين به خاموشي نگرايد، قومي كه با گوش دادن به ترنم زيباي فطرت الهي خويش، چنان مست از بادة محبت شدند كه خمار آلودة راه لقاي دوست (شهادت) را بر همۀ هستي رجحان داده، مستانه راهي قتلگاه شدند.

     قومي كه دماغ هستي شان را از چشمه سار وحي (قرآن) به نور پاكي آراسته و خانة قلب را از همة محبت ها جز حلية حلاوتبار «يُحِبُّهُم وَ يُحِبُّونَهُ» پيراسته و از سر قدم در اين راه ساخته اند. اينان دل به عشق دادند و لاجرم از كوي معشوق سركشيدند و صلاي محبت در دادند و پاسخ «اِرْجِعي» دريافتند، لذا هم خود رستند و رستگار شدند و هم ملت را سربلند و سرافراز كردند؛ هم ريشة خشكيدة اسلام را با خون خويش آبياري كردند و هم دشمن را با هيبت هراسبار اين جهاد مقدس به زبوني كشانيدند.

     مردان مرد ما كه در دامان مادراني عفيف و بزرگوار تربيت شده بودند با اينكار (دادن خون خويش)، باورمان را به رسائي اسلام و منطق حيات بخش آن تقويت كردند، و اميدها شكفته شد و قلبها روشن و قدمها استوار و نور رحمت تابيد و آزادي و عشق و… تجلي كرد، چنان خورشيدي در درياچه ئي از سيماب ناب و…!
و اما در اين برهة خاص از انقلاب آنها كه حفظ سنگرهاي داغ و آتشين را به عهده داشتند، خوب از عهدة حفظ و حراست آن امانت بدرآمدند و شايسته آنكه حافظين سنگرهاي «علم»، «كتاب»، «ترازو»، «حكمت» و «تزكيه» نيز در راستاي تحقق اهداف انقلاب و تحكيم حاكميت الهي بيش از پيش از خويشتن خلوص و ايثار و تحرك و… نشان داده و هر روز بيش از روز پيش مشت استكبار جهاني را باز كرده و مردم را از حيله هاي ابليسي شان آگاهي بخشند؛ باشد كه آتش نفاق، كينه، دوروئي، عداوت و… به آب رحمت الهي خاموش شده، مسلمانان افغانستان در پرتو ارشادات الهي قرآن راه رستگاري و فلاح را پيش گرفته و به حق واصل گردند!

     اين مقاله تحت عنوان «نگرشي بر رويداد هفتم ثور» در بهار 1363 ﻫ .ش، به تيراژ 5000 جلد، در مركز تحقيقات و مطالعات انقلاب اسلامي افغانستان، چاپ و نشر گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.