دسته‌ها
آرمان‌های فاطمی (س)

راز بینی

 افراد، به سائقۀ انسان بودن و با شعور بودن و عزیز و محترم و… بودن، خیلی دوست دارند تا بسیاری از چیزها و امور را بدانند! امّا آیا، واقعاً آنقدرها که دوست میداریم تا چیزی دیگر را بشناسیم، بفهمیم و… آیا دوست میداریم ـ تا به عنوان فردی مدعی اسلام و ولایت و… ـ رازهای احکام الهی را هم دریافته و «بینشورانه» با آنها برخورد نمائیم؟!
مثلاً وقتی خداوند دستور می دهد که: وقتی پول و سرمایۀ مازاد بر نیازت، به این وضعیت و موقعیت ویژه رسید، برو تزکیه اش کن؛ آیا شده است تا برای درک راز این حکم نزد کسی ـ و مثلاً آخوند محل خود ـ رفته و از وی بپرسیم که: آقا! این یعنی چه؟! آخه ما رفتیم جان کندیم، زحمت کشیدیم، عرق ریختیم و… تا از حلال ثروتی بدست آوردیم؛ آنهم حلالی که هیچگونه شبهه ئی در او وجود ندارد، چه رسد به حرام! بعد بیائیم زکاتش را برون داریم! این چه سر و رازی دارد که: به نفع ما بوده و ما خود از آن بی خبریم؟! تا وی بگوید که:
قانونِ رشد و توسعۀ معنیدار و آرامش بخش و عزت محور ثروت و دارائی اینست که: وقتی از چرخش ماند و در یک جای به رکود دچار و محکوم شد، از رشد معنیدار و… باز می ماند! لذا باید کاری نمود که از رکود نجات پیدا کرده و به چرخش در آید! مگر درختهای میوه دار را ندیده اید که چسان هر ساله حرسشان میدارند تا میوۀ بیشتری بدهند!
چرا بعضی از ماها، کتابهای… می خوانند، اما راز احکام الهی، راز و حکمت کتاب خدای رحمان را، رازهائی را که در احادیث و دعاها و… آمده است، مورد توجه عملی و جدی قرار نمی دهند؟! کسی نیست تا از ما بپرسد که: آقا! اینهمه معلومات عرضی ـ و بگو: گرفتاری به فضول علم ـ به چه درد تو خورده و می خورد؟! چه کرامتی، حرمتی، عزتی، راحتی، آرامشی، آزادگی یی و… یی در کدام بعد از ابعاد وجودی و حیاتی تو پدیدار ساخته است!؟
برای رفع کدام یک از بدبختیهای تو مفید بوده و کجای زندگانیت را از تیره بختیهای زجربار آزاد می سازد؟!
برای نفی کدام یک از نارسائیها و ناروائیهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… ات مفید بوده است؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *