دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب راز و رمز نویسندگی

راز و رمز نویسندگی

برای دانلود کتاب «راز و رمز نویسندگی» روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول-چرا به تحلیل می پردازیم
سرمایه های نویسنده
بخش دوم-وسیله ای راز بار
گونه های زبان
برخی بایستگیها
ویژگیهای تحلیل خوب-مولفه های یک مقاله
گامهایی ضروری
ضرورت طرح و روش گزینی
فصل بندی
فهرست راهنما
بخش سوم – رازها و کارها – الف – مقدمه
باء ـ متن یا نمای محوری
اول ـ تعریف
دوم ـ تعیین جغرافیای موضوع
سوم ـ معرفی ارکان و مؤلفه ها
چهارم ـ ابعادِ ظریف
پنجم ـ پیشینۀ وجودی تاریخی
ششم ـ علت یابیها
هفتم ـ شناسائی و تبیین معلول ها
هشتم ـ ارزش یابی
نهم ـ ترسیم پیوندها و رابطه ها
دهم ـ راه و روش شناسی
یازدهم ـ ابزارشناسی
دوازدهم ـ برهانگرایی
سیزدهم ـ شرایط سنجی
چهاردهم ـ شناخت بدل سازنده ها
پانزدهم ـ شناخت هم عرض ها و هم زمانها
شانزدهم ـ شناخت سهم برندگان
هفدهم ـ رعایتِ انصاف و موقع بخشی
تذکری ثمربخش
طرحی از نتیجه
بخش چهارم-متمم ها
بخش یکم ـ در رابطۀ با پرورش مطلب
الف ـ روش پرسشی
باء ـ روش استشهادی
جیم ـ روش مقایسه ای
دال ـ روش توصیفی
بخش دوم ـ نشانه گذاری
یکم ـ نقطه (.)
دوم ـ دو نقطه (:)
سوم ـ کامه (،)
چهارم ـ نقطه ـ ویرگول یا نقطه بند (؛)
پنجم ـ گیومه یا علامت نقل (« »)
ششم ـ نشانۀ پرسشی(؟)
هفتم ـ نشانۀ تعجب (!)
هشتم ـ خط فاصله (- )
نهم ـ نقاط تعلیق (…)
دهم ـ هلالین( )
یازدهم ـ قلاب [ ]
دوازدهم ستاره (*)
بخش سوم ـ برخی بایسته ها
یکم ـ صحفۀ عنوان
دوم ـ فاصله گذاریها
سوم ـ شماره گذاریها
چهارم ـ پاورقیها
پنجم ـ نقل قول ها
ششم ـ ضمایم و تعلیقه ها
هفتم ـ فهرستها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.