سخن مدیر:

۱۰۸- رسیدن به مرتبه‌ی بی‌عیبی و نزاهت و برائت از نواقص

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

108- رسیدن به مرتبه‌ی بی‌عیبی و نزاهت و برائت از نواقص

اگر خداوند از طریق این اسم [کبیر] بر عبدی و بنده‌ائی تجلی کرد، او را مظهر این اسم مبارک قرار می‌دهد و وقتی داد…این یعنی رسیدن به مرتبه‌ی، کمال مرتبه‌ی وجودی، یعنی رسیدن به مرتبه‌ی بی‌عیبی و نزاهت و برائت از نواقص، یعنی رسیدن به مرتبه‌ی دهشی فوق تصور، آرمان علی علیه السلام آنست تا مظهر و مجلای کامل این اسم قرار بگیرد. آرمان ما چه است؟

(گوشه‎ای از سخنرانی آرمان‎های امام علی علیه السلام، کبیر- جلسه ششم)

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید