دسته‌ها
آرمان‌های فاطمی (س)

روح زیبا گرای

نکته ای را که شایسته می نماید تا خدمت سروران عزیز به عرض رسانم اینست که انسان ـ چه جنبۀ وجه الخلقی اش را در نظر بگیریم و چه جنبۀ وجه الربیش را ـ نظر به طبیعتِ ذاتی خود موجودی زینت گرای می باشد. و لذا می خواهد تا همیشه، همۀ آنچه مربوط به او می باشد زیبا باشد. می خواهد تا همه را تزئین کرده و بر آراستگی و زیبائی خود و داشته های خود بیافزاید!
تا آنجا که مطالعات جانورشناسی تأیید می کنند، این ویژگی در برخی از سایر جانوران نیز دیده شده و حضور و حاکمیت دارد؛ منتها: این خصلت در انسان هم قوی تر و چشمگیرتر می باشد؛ و هم از حوزۀ برونی و مادی و… به حوزۀ رفتار و نگرشها و گرایشهای معنوی نیز رسوخ نموده و گاه تا حد شگفتی آوری رشد، شادابی، پویائی و استیلا داشته و دارد!
مسئلۀ قابل توجه و تذکر ـ برای انسانهائی که به خود دلسوز بوده و حرمت قایل می باشند ـ اینست که: زیبائی گرائی انسان، باید هدفدار، کمالبخش، رهاننده، نوازشگر و تعالیمند باشد و نه به عکس! و اگر خدای نخواسته، زیبائی گرائی روح و وجهۀ ربانی خود را از دست داد، مصداق فرمودۀ جمیل مطلق می شود که فرمود:
  اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَزِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ… حدید ـ 20

و این مؤید آنست که وقتی کار انسان از معنویت بی بهره و نگرشها و کنشهای او تحت سیطرۀ حیاتِ معنا باخته و احکام و آثار تحقیر کنندۀ دنیائی باشد، همۀ تلاشهایش یا «لهو» است؛ یا لعب و بازی و یا تزئین و تفاخر و…!
یعنی یا تلاشی ست که نه از نظم معنا دار برونی بهره مند است و نه از هدف و آرمان آگاهانه و تعالی بخش! عین تلاشهای کودکان نو پا! و لذاست که وقتی مدارج و مراتب عالی انسان فرهیخته و ربانی را در نظر می گیریم، متوجه می شویم: که بعضی از کودکهای چهل ـ پنجاه ساله نیز به همین درد مبتلا اند!
زیرا این سالمندانِ کودک نیز، یک سلسلۀ از کارها را انجام می دهند، اَمّا نه در کارهایشان نظمی خردپسند و تعالی محور وجود دارد و نه هدفی آگاهانه، خردپذیر و ربانی! همیشه افکاری که ندارند! از این شاخه به آن شاخه می پرد، اما این فکر، نه هیچ چیزی را تعقیب می کند و نه هیچ هدفی متعالی را دنبال!
اهل دنیا، از این مرحله که بگذرند مرحلۀ لعب (بازی) پیش می آید که نظم دارد اما هدف و آرمانیکه خردپسند باشد ندارد!
دنیای امروز در کُلیت خود، در مرحلۀ بازی بسر می برد! حتی آنهائیکه آپولو دارند و به کرۀ ماه و مریخ می فرستند ـ متأسفانه از نظر رشد ارزشهای ربانی ـ در مرحلۀ بازی بسر می برند! و لذاست که در میان همانها اخلاق ستیز، ارزش گریز، هوسباره، معتاد و چاقوکش و… بی شمارند!
از اینرو، اقتصاد دنیای کنونی با همۀ نظمی که دارد، چون از هدف و آرمان ربانی بی بهره می باشد «اقتصاد بازی» است؛ از سیاست که حرف نزن!
واقع مطلب اینست که: اگر اینان واقعاً از مرحلۀ بازی گذشته و به نور خرد و ایمان مجهز می شدند و می بودند! و اگر واقعاً دلشان برای علم و ارزشهای انسانی می تپید و… باید علم آدم سالم کامل شدن را وجهۀ همت خود قرار میدادند.
این را نیز با قدرت و جدیت و ایمان واثق اعلام و تأکید کرده باشیم که: آگاهی نسبتِ به هر چه می خواهد باشد ـ اعم از زشتی و زیبائی ـ خوب است؛ اما به این شرط که خود، مانع رشد و کمال و بهره مندی از دانش «انسانساز، عزتبار، شرافتمند، کرامت زای، آرامش دهنده و ربانی» نباشد! نه آنکه کار را تا بدانجا به ابتذال کشاند که هزاران معلم ازدیده ها بیفتند! اما، یک فوتبالیست را تا مثلاً بیست ملیون دلار، خرید و فروش کنند!
در واقع، چون اینان در جمیع جهات در مرحلۀ طفولیت زندگی می کنند، عملاً به بازی و روح بازیجوی دلبسته تر، گرفتارتر و معتادتر بوده و عملاً ـ و متأسفانه بدون هیچ گونه دغدغۀ خردمندانه و بزرگ منشانه ئی ـ محوریت را به بازی داده اند! و برای همین است که اکثریت مطلق سیاست بازان و ثروت اندوزان و… جهان امروز، برای «رشد آدمیت، تلطیف هویت آدمی، شکوفائیِ کرامت انسانی و محور قرار گرفتن ارزشهای ربانی ـ و از جمله: ایمان و زیبائیهای ایمانی ـ خط مشیِ عملی، دغدغه آور، حساسیت انگیز، بیداری بخش و محوری ندارند!
و این، مؤید آنست که جامعۀ کنونی و به اصطلاح خیالاتیان «تمدن» کنونی، در کُلیت خود، در مرحلۀ لعب و بازی قرار داشته و حتی تا هنوز به مرحلۀ کمال خودش هم نرسیده است تا بتواند از این بازی، هدفی توجیه کنندۀ خردمندانه ئی ارائه نماید!
بعد از این مرحله می باشد که اهل دنیا تازه متوجه امری بنام «خود» شده و به فکر زینتِ این خود! می افتند! و چون، از این خود شناخت و درکی درست و مطابق با واقع ندارند، همه می کوشند تا «برون و ظاهرشان را آراسته و مزین» سازند!
حال، نتیجۀ این تزئین برون، چه می شود و چه هدفی انسانی را شکوفا می دارد؟! معلوم نبوده و برای «خودِ فرد» رشد و کرامت و اعزازی را نمودار نساخته است!
آیا اگر خانۀ اینها مثلاً به بهترین شکل ممکن خودش زینت شد، آیا نور چشم وی بیشتر و قوۀ تعقل او بهتر می شود؟! آیا چیزی بر طهارت و کرامت و لطافت وجودی خودش می افزاید؟! آیا ایمانش عمیق تر و اخلاص او نیرومندتر میشود؟! یا نه!
به هر حال، همۀ واقعیت های تلخ مؤید آنند که دنیای ما، دنیای بازیها، بازیچه ها و زینت گرائیهای ظاهر بوده و از زینت باطن کمتر خبر و اثری نمایان می باشد! از سوئی، چون انسان جنبه و وجهۀ ربانی و خلیفة اللهی دارد، بخواهد یا نخواهد به سوی این امر (= تزئین) کشیده می شود؛ منتها، کشیدگی معقول و ارزشبارش موکول به زمانی است که از این گرایش خودش، هدفی سخت ارزشبار و ربانی را دنبال کند؛
در واقع، در موردی از ایندست می باشد که دین، به متولیان و پیروان خود دستور میدهند که خودتان (سر و روی و موی و لباس و خانه و…) را تزئین نمائید.
حال اگر نگرش، نگرش مصطفوی و فاطمی(س)شد، تزئین او هم متناسب با شأن و مرتبۀ وجودی او شده و لذا از جمیل مطلق می خواهد که: مرا با زیبائیهای ایمانی، زینت فرمای!
و این یعنی: پروردگارا! خودم را ـ و نه خانه و لباس و مبلمان و ماشین و باغ و خرت و پرتهای مرا ـ زینت و زیبائی عنایت فرما!
حقیقتِ وجودی مرا زینت بخش! جان نامیرای مرا زینت بده که اگر برون و ظاهرم زینتی هم داشته باشند، موقتی خواهد بود!
مگر جاذبه و حضور زیبائیِ زیباترین انسان ها و اشیاء چند سال را در قبضۀ خود دارد؟!
شوپن هاور ـ فیلسوف اروپائی ـ می گوید: ای عاشقی که مشتاق جاذبه و زیبائی معشوق گشته ای و صورت پرستی را پیشه ساخته ای، سی سال بر عمر معشوق خویش بیافزای، بعد تصور نمای که از زیبائی برایش چه می ماند؟! اینکه مولانای خود ما می فرماید:

ترک صورت کن، مشو صورت پرست  –  تا بجوشد آبت از بالا و پست؛

     با در نظر گرفتن همان موارد و معانی و ارزشها می باشد.
اینان در پرتو انوار معارفِ مصطفوی، علوی و فاطمی رشد کرده اند که به چنین دیدگاهها و باورها و ارزشهائی رسیده و از جانی زیبا و زیبائی گستر بهره مند شده اند.
اینان در پرتو انوار همین معارف دریافته اند که اگر زینتی هست و ارزشمند می باشد، همان زینتِ ماندگار وجودیست؛ زینتی که اگر «عزرائیل» هم برای بردن انسان به عالمی برتر بیاید، نه تنها آنرا از انسان گرفته نمی تواند! بلکه، با احترام بیشتری هم با فرد برخورد می نماید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *