سخن مدیر:

روشهای دلدهی – توقع یا تعهد؟!

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

یکی از اسرار موفقیت همسرگرایان مهرپیشه در این نکته نهفته است که: آنان در زندگانی با همسر، با آن که متوجه نارسائیها و نقاط ضعف نیمه دیگر وجود خویش بوده و در جهت دفع آن ها تلاش می نمایند، نه تنها زمینه ها و نقاط قوت و منتج را از یاد نبرده، بلکه با همه توان در جهت شکوفائی و حضور دائمی آنها ـ در زندگانیِ باهمی خود ـ تلاش می ورزند! این در حالی ست که عده یی از افراد، بیشتر متوجه نقطه های منفی و گرایشهائی می باشند که می توانند زبان طاعنان را به طعنه بگشایند! و یا اینکه از مشاهدۀ دقیق و ظرایف نقاط مثبت و قوت محروم بوده و یا مغرضانه فرار می کنند! به هر حال، همسرگرایان در تمامت تلاشهای باهمی خود، متوجه نکته های محوری حیات بوده، پیش و بیش از آنکه متوجه و چشم براه تحقق توقعات خود از همسر باشند؛ به ایفای تعهدات خود می اندیشند؛ به شکوفائی مسئولیتهای خود دلبسته اند؛ در جهت تبلور صمیمیت ها تلاش می ورزند؛ به پخش محبت و زمینه هائی که غلبه و حاکمیت آنرا تحکیم و تقویت می نماید همت می گمارند؛ به آنچه مایه های اعتماد همسر را تقویت می دارد می پردازند؛ و خلاصه بیشتر به همسر می پردازند تا به خود، هر چند که فرایندِ ضروری همه این تلاشها متوجه خود آنان و گوهر یگانگی می باشد.

     آنچه آمد مؤیّد آنست که: همسرگرایان محبت محور، اصل «تقویت توقعات» را یکی از اصول بارور زندگانی شمرده، با همۀ خرد و توان تلاش می ورزند تا هر توقعی را که به نحوی مخالف جریان تکامل تفاهم، صمیمیت و محبت باشد، کنار نهاده و از طریق رسیدن به گونه ئی از یگانگی، که اثرش رسیدن به «بی توقعی مثبت و فعال و یا غنایی مهرمحور» می باشد، پایه های نظام مهرورزی را تحکیم نمایند. چرا که اینان به روشنی دریافته اند: هر توقعی، روی به جانبِ دارندۀ خود داشته و به عنوان علامتی از حضور و غلبۀ انانیت عمل می نماید.

     آنچه در رابطه ای از ایندست به روشنی قابل درک می باشد اینست که در شرایط و موقعیت هائی از ایندست، هر توقعی علامتِ ـ بنا بر طبیعت ذاتی خود ـ مثبت افتراق بوده و از غلبه «من، تو» و یا «من، او» و غیره حمایت می کند! در حالیکه در همسرگرائی اصل بر نفی ذهنیت دوانگاری استوار بوده و از موارد، امور و زمینه هایی استقبال می شود که به یگانگی بینجامد.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.