دسته‌ها
همسرداری و همسرگرایی

روشهای دلدهی – گریز از کلام

  معمولاًَ انسان می خواهد کمالات خود را به نمایش درآورد، طبیعی است که اشتیاق کامل نمائی کمالات خویش، برای آنی که برای انسان از اهمیت بالاتری برخوردار می باشد، تشدید و تسریع می گردد. آنچه پذیرش آن از هرگونه برهان و استدلالی بی نیاز می باشد اینکه: نمایش کمالات ابزاری ویژه لازم دارد و یکی از آنها که اغلب توسط افراد، گمان می شود که به وسیلۀ آن هم می توان خود را سریع تر به نمایش نهاد و هم تمام تر، «سخن گفتن» است! خود را بر پرده یی از کلمات تصویر کردن است؛ هویت خود را در آیینۀ بیان و بنان تابانیدن است! خود را در موسیقی کلام اجرا کردن است و…!
مایۀ شگفتی خواهد بود که بگوئیم: در بسا موارد همین امر، مایۀ پنهان کردن، مایۀ پنهان ماندن، مایۀ بد تصویر شدن و مایۀ بد فهمیده شدن می گردد! به ویژه در دوره هائی که ریاکاری و دروغ بافی و خالی بندی طرفداران بسیار و مردیدانی بی قرار داشته، حرفهای خوب و عمل به خلاف کردن شایع بوده و نسبت به این روش، احساس حیائی هم وجود نداشته نباشد! به هرحال، در حال و هوائی از ایندست، آنچه از جنس هدف در موسیقی کلام ریخته می شود، ناشناخته تر و نافهمیده تر می ماند. به همانگونه که گاه به عکس برداشت می شود، لذا، هرچه هویت فرد در آیینة بیان بهتر و نورانی تر تابانیده شود، بیشتر پنهان خواهد ماند!
همسرگرایان مهرپیشه در عمل خود ثابت کرده اند که بهترین روش در موقعیت هائی از ایندست، همان نهادن کلام در تاقچۀ سکوت بوده و سپردن تار بیان به آرامش و سکون است؛ چرا که در جریان این امر، هویت فرد در آیینۀ سکوت تابانیده شده، و خود، در جریانِ طبیعیِ تبارز و تشخص خود قرار گرفته، از اعماق بودن بالیده و خزیده و در نفس بودن نمایش پیدا خواهد کرد.
در این روند «بودن» بدون توسل به سخن، خود را می نمایاند و سکوت را آیینۀ تبارز و تشخص خود قرار می دهد.
این خود، که با رهایی از قید کلام و بی نیازی از کسوت سخن خود را آشکار نموده است، اعجاز سکوت و توان موسیقی خاموشی را آنگونه مسجل می سازد که همدمی و یگانگی، جان ازدواج را!
جان کلام در اینباره آنست که همسرگرایان صداقت پیشه، خود را در آیینۀ شفاف نگرشهای مینوی و گرایشهای یگانگی جوی تابانیده و از همان طریق به نمایش می گذارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *