دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

زیر مجموعه های نهضت اسلامی و عوامل ناکامی آن (7-10)

 7 ـ فقر مالی:

8 ـ کمبود هراسبار مواد فرهنگی:این مسئله را در سایر نوشته ها نیز تذکر داده ایم.

9 ـ نبود وقت:این مسئله بیشتر به خاطر فقر مالی تبارز کرده است، چه اکثریت وقت و فرصت مردم در زمینۀ پر کردن شکم به مصرف رسیده و میرسد.

10 ـ نبود آزادی مطبوعات:که وقتی پولی نباشد و موادی فرهنگی نباشد و آنهمه دردهای دیگری که ما درین نوشته و در نوشته های دیگر نیز تذکر داده ایم، باشد، معلوم است این زمینه با همۀ ژرفا و عمقی که دارد، چه بلائی بر سر مردم خواهد آورد.

بررسییِ مسئلۀ مطبوعات در مورد رشد و یا عدم رشد اندیشه های مکتبی، از دقت و تأثیری بس نیرومند و شگفتی آفرین برخوردار میباشد که ما را درین مقالۀ کوچک توان این بحث بزرگ نتواند بود و تنها در زمینۀ مطبوعات کشوری میتوان این عبارت را ارائه دهیم که مطبوعات هر مملکت شاهرگ اصلی تغذیۀ فکری مردم آن مملکت تواند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *