دسته‌ها
دریچه ای بر تمدن معنیدار

سنجش گریزی

« با قبول اینکه رشد و تکامل مادی دارای مزایایی است که البته بسیار نسبی هم می باشد، وقتی نتایجی نظیر آنچه یادآور شدیم [ و آنچه از این پس می آید ] در نظر باشد، می توان از خود پرسید: آیا معایب این تکامل مادی از مزایایش بیشتر نشده است؟ ما حتی در پیرامون هر آنچه فقط در راه این رشد و تکامل فدا گشته و ارزش آن به نحوی فزون از قیاس بیش از خود این تکامل بوده است، سخنی بر زبان نمی رانیم. از معرفتهای عالیه ای که به دست فراموشی سپرده شده است داستان نمیزنیم، از ادراک قدسی که بنیانش منهدم گشته، از معنویتی که به تاراج فنا رفته است، صحبتی به میان نمی آوریم. و فقط تمدن متجدد را بذاته در نظر می گیریم، و می گوئیم که اگر مزایا و معایب، سودها و زیانهائی را که زادۀ این تمدن است با هم بسنجیم، این خطر در پیش است که نتیجۀ این سنجش سخت منفی باشد.
آیا قسمت اعظم « خدمات » ادعائی آنچه همه آن را بنام « ترقی » پذیرفته اند، و بواقع اگر می خواستند به درستی آن را تعریف کنند بایستی ترقی مادیاش بنامند، این « خدمات » که همه از آن لاف و گزاف زده اند، موهوم و خیالی نمی باشند؟ مردمان دوران ما در دل دارند که از برکت ترقی مادی « رفاه و نعم » خود را افزون سازند. ولی ما به سهم خود می پنداریم که منظور و مقصود آنان در این مورد، حتی اگر به واقع بدان هم برسند، ارزش آنرا ندارد که بخاطرش این همه بذل مجاهدت کنند. بلکه علاوه از این بنظر ما، اصولاً وصول بدان مقصد و مقصود امری است بتمام معنی نامسلم و در خور ایراد و اعتراض. » ([1])[1] ـ بحران دنیای متجدد، ص 140 تا 142 به اختصار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *