سخن مدیر:

سوم ـ رویگردانی از شریعتی کامل و تحریف نشده

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

باورمان بر اینست که، انسان به هر میزانیکه از عقل و دانش برخوردار باشد، باز به اندازۀ کسی که او را آفریده است، از شناخت خویشتن برخوردار نتواند بود. از اینرو، اگر بخواهد فقط بر مبنای فهم و دانش شخصی خود از خود، زندگانی را برای خود طراحی و تفسیر کند ـ هر چند که این کار به صورتی کامل و همه جانبه، به واسطۀ حضور مستمر پیامها و ابلاغ ها و روشنگریهای پیام آوران الهی ناممکن می باشد ـ بناچار سر از بادیه های مخوفی در خواهد آورد که جز ضلالت و گمراهی، فساد و تباهی، اضطراب و رسوائی، اسارت، حقارت، بدبختی، رنج و تباهی ثمری نتوانند داد.
واقع امر مؤید آنست که انسان با دلسپردن به شریعت، در واقع نگرش و بینش خود را از خود، به وسیلۀ نگرش کمالمند و بدون عیب صاحب شریعت تقویت نموده، کمال و تداومی مثمر و راضی سازنده می بخشد؛ و از آنجا که این دلدادگی به شریعت، او را با بخش عمده ئی از ارزشهای ربانی و نگرشها و گرایشهای ارزشبار استعلائی به صورتی ملموس و تجربی آشنا و همدم می سازد، به سادگی قدرت تمیز و ممتاز سازی « مدنیت » از « بدویت » و در نتیجه: انسان متمدن از غیر او را فراچنگ می آورد. این گفته می رساند که: رویگردانندۀ از شریعت، به دلیل از دست دادن پشتوانۀ بینشی ـ کنشی پا گرفته از دیدگاههای الهی، گرفتار بدترین گونۀ تنگ نظری، نگرشها و گرایشهای تک ساحتی و یکرویه شده، و در نتیجه: از ممتاز ساختن تمدن معنادار انسانی از فن سالاری تحقیر کنندۀ هویت انسانی محروم و ناتوان می باشد.
پیامد انکار ناپذیر چنین موضع گیری ای از یک طرف: نداشتن دانش نظام یافتۀ « رفتار شناسی » یا نظام رفتاری ئی جهتمند، دفاع پذیر، تعالی دهنده و آرامش زای می باشد، و از طرف دیگر: حضور و حاکمیت مقلدانه، وحشیانه، بی معنا، اضطرابزای و تحقیر کنندۀ رفتاری!

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.