دسته‌ها
تهاجم و شکست شوروی در افغانستان

ششم جدی فریاد پیروزی یا شکست

تا آنجا که به نظر رسیده و به مشاهده پیوسته است مکاتب و نظامهای اجتماعی، در تقسیم اولیه به صورت کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف ـ نظام های باورمند به «انسان»؛
با ـ نظام های ناباورمند به «انسان»؛

     آنچه قبل از تحلیل و پیجوئی ابعاد و اهداف و عناصر این نظام ها و مکتبها قابل دقت و توجه می باشد اینست که هر یک از این نظام ها دارای زیربنای فلسفی و اعتقادی ویژه بوده و روش و سلوک اجتماعی (اخلاقی و سیاسی) خود را بر پایه ها و اساس اعتقادی و جهانبینی خود پی ریزی کرده اند.
لذا اگر نقایصی اصولی در نظام سیاسی اینها به مشاهده می رسد و یا موضع گیریهائی در قبال اخلاق و ارزشهای والای انسانی دارند ـ که ناقض منزلت های انسانی می باشد ـ اغلب زادة نارسائی و ضعف و ناتوانی جهانبینی و دستگاه فلسفی آنان تواند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *