دسته‌ها
دریچه ای بر تمدن معنیدار

ششم ـ ارزش محوری

بر مبنای این اصل، کلیۀ نگرشها و گرایشها متوجه ارزشهائی خواهند بود که تحقق و شکوفائی هویت انسانی منوط و مربوط به تقرر و حضور آنها می باشد.
این ویژگی که با اصول « سود محوری » و « لذت بارگی » به شدت تعارض دارد، بر آنست تا اولاً در نظام فکری، محوریت به انسان و فطرتِ عبادی و رشد و شکوفائی هویتِ الهی او سپرده شود، و هر آنچه بخواهد تا او را از این مسند عزت به زیر کشاند، خود به خاک مذلت سپرده شود، و ثانیاً، نظام ارزشی دقیقاً و عمیقاً دگرگون شده و عالیترین ارزش ها متوجه و منتسب به امور، زمینه ها و مواردی باشند که می توانند مراحل کمال فطرت عبادیِ ـ انسانی را محقق و شکوفا دارند.
روشن است که لازمۀ تحقق چنین مرتبت و مکانتی، ظهور انقلابی واقعی در نظام آموزشی، نظام اقتصادی، نظام رفتاری و نظام عاطفی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *