دسته‌ها
تهاجم و شکست شوروی در افغانستان

ضرورت این بحث

بررسی همه جانبۀ علل و عوامل شکست سیاست فریب به صورت اکادمیک، کاری ست مشکل و همراه با موشکافیهای نقادانه و پردامنه و طبیعتاً مقاله ئی کوچک نمی تواند، تبارز دهندۀ همۀ آن مسایل و واقعیت ها باشد، لذا این مقاله بر آنست تا به صورت بسیار اجمالی و گذرا، عوامل عمدۀ شکست سیاست فریب را مورد توجه قرار دهد.
و اما آنچه را از بیان فهرست وار آن ناگزیریم اینست که به گونه ئی بس اجمالی به ابعاد نظری و عملی این سیاست باید توجه نمائیم ورنه چه بسا که در مواردی روح مطلب و جوهره ئی که برانگیزانندۀ وقایع و رویدادهای سیاسی ـ اجتماعی متعددی می شوند، بدست فراموشی سپرده شود. و پر روشن می باشد که سیاست فلسفۀ سیاسی ـ که در واقع بخش نظری یک دستگاه فلسفی را تشکیل می دهد ـ مبتنی بر جهان بینی و پاگرفتۀ از آن بوده و حتی اگر با دقتی شایسته و در خور به عملکردهای بشری توجه شود، اثبات خواهد شد که هر عملی ملهم از دید ویژه و ایدۀ خاصی نسبت به جهان و انسان و علت فاعلی و غائی آن می باشد.
روی همین امر اگر بر آن باشیم تا به درک نهادهائی برسیم که زایندۀ شکست سیاست فریب بوده اند، ناچاریم نظری به جهان بینی سیاست فریب بیفکنیم.
گفتیم که سیاست فریب محصور به عملکرد و حوزۀ عملکرد سیاسی ـ استعماری دولت روسیه نبوده و شامل همۀ افراد، گروهها و نظامهائی می شود که به نحوی از انحاء فطرت توحیدی و منزلت های انسانی را به باد فراموشی سپرده و همۀ کوشش خویش را معطوف سرگرم نگه داشتن دیگران جهت چپاول آنان کرده و در مسیر خیانت به خلق و خدای از هرگونه زمینه ئی بهره جوئی می دارند.
اندک توجه به وضع سیاسی افغانستان و گروهها و گروهچه هائی که مدعی غمخواری خلق و گاه پیروی از اصول و ارزشهای اسلامی بوده و داعیۀ راهنمائی و پیشوائی مردم را به سر می پرورانند، هر مسلمان با انصافی را وا می دارد به اینکه احساس خطر و نیز احساس ضرورت تحلیل مواضع ایمانی و اخلاقی اینان را روشن نموده و در حد توان خویش چهره های زشت و کریه و روشهای شیطانی آنان را به دیگران نمودار سازد.
و چون این مقاله عهده دار همین مسئله می باشد، بهتر می دانیم نخست، جهان بینی سیاست فریب را مورد توجه قرار دهیم و پس از آن به سراغ جهان بینی منحرفین و مدعیان نیرنگ باز برویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *