دسته‌ها
افغانستان و تهدید غرب

جیم ـ ضعف امکانات مادی:

 این مسئله نیز بروشنی ملموس است که چون در جامعۀ معاصر بشری، دولتی پرقدرت و نیرومند را سراغ نداریم که بخواهد بصورتی واقعی از منزلت های انسانی و حقوقِ بشری پیروی و پشتیبانی نماید، کم خردانه خواهد بود اگر یکی از علل محکومیت یک جامعه را ضعف امکانات مادی، نشماریم.

چون این زمینه بخوبی روشن است، با ذکر یک مثال روشن و ملموس در مورد خود افغانستان به این سخن خاتمه می بخشیم.

اگر اندکی توجه کرده باشیم، وضعیت افغانستان و تجاوز روسها بما می گوید که اگر افغانستان قدرتی مشابه قدرت روسها می داشت، ولو اینکه این قدرت یک قدرت استعماری هم می بود روسها بدانجا جرأت حمله را نداشتند! ولی چون افغانستان از نظر قدرت تسلیحاتی و… ضعیف بود، روسها بدان تجاوز کردند.

ممکن روسی بچه ها بگویند: روسها برای نجات افغانستان از چنگال امپریالیسم بدانجا آمدند! با آنکه هیچکس را بدین سخن باوری نیست، متذکر می شویم که اگر راست است که شما پشتیبان «انسان»، «آزادی» و «عدالت» و سایر منزلتهای انسانی هستید، نخست چرا مبارزه با علت را فراموش کرده و به جنگ معالیل می روید؟ ثانیاً چرا نمی کوشید تا این زمینه را در خود روسیه بوجود آورید!

آیا این شما نیستید که عدۀ تبلیغاتی اعضای حزب کمونیست روسیه را دوازده میلیون قلمداد می دارید؟

شما خجالت نمی کشید خود را حامی انسان و آزادی و… قلمداد می دارید در حالیکه بیش از نود درصد مردم خودِ روسیه با شما نبوده، مرگ ننگین شما را لحظه شماری می دارند؟

به عین ترتیب همانگونه که آمد، چون آمریکا از ضعف تسلیحاتی و مالی افغانستان بخوبی آگاه بود، برای راه پا باز کردن، عده ئی را دستور داد تا گروههایی را تشکیل نمایند و از اسلام و اسلامیت دم بزنند و در آخر هم مردم را برای سواری دادن به آمریکا آماده نمایند! که امیدواریم این ایدۀ پلید محقق نشود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *