سخن مدیر:

طلب گمراهی

بدون دیدگاه

 در اینکه هر کسی از جائی کسب معرفت، هدایت، راهجوئی و پیشگیری می نماید، شکی وجود ندارد! منتها نکتۀ اصلی و هراس انگیز قضیه در این می باشد که:
برخی از انسانها، به دلیل اعراض از خدا و دلبستن و ایمان به هوا، هدایت را از منابعی تمنا کرده و از زمینه ها و اموری می جویند که در نهایت تحلیل، واقعاً سر از طلب گمراهی برون می آورند! چرا که هدایت را از گمراهان سراغ گرفته و وقایه را از فاسدان مفسدِ درمانده در عفن کدۀ بیماری های اخلاقی، ایمانی، عاطفی و… در خواست می نمایند!
بر مبنای این باور و نگرشی از ایندست، اگر موضوع را از موضع فردی و زمینه های کاملاً فردی و شخصی منتقل ساخته و متوجه زمینه های گستردۀ اجتماعی ساخته و بخواهیم امور و موارد مورد نظر را به شکلی کاملاً عالمانه، ارزش محورانه، دلسوزانه و… مورد کاوش و ارزیابی های معنیدار قرار دهیم، بایک توجه و نگاه شتابان این نکته روشن می گردد که:
گاهی نظام اقتصادی جامعه نیازمند هدایت و وقایه می باشد؛ گاهی نظامی سیاسی و تدبیر امور اجتماعی و گاهی هم مثلاً نظام عقیدتی، عاطفی و…!
در واقع، پس از توجه، تحقیق و ارزیابی می باشد که در می یابیم «هر دسته یی از اهل اقتصاد و گردانندگان امور اقتصادی، برای رسیدن به راحتی و رفاه و امنیت اقتصادی و یا تساوی و… تعادل و… از کسی، از چیزی و امری راهنمائی طلبیده و روشی و وقایه را نیز می آموزند!
مثلاً کمونیست های دیار ما معتقد بودند که: بهترین راه و بهترین جائی که ما می توانیم برای رسیدن به امنیت و تساوی اقتصادی ـ سیاسی، از آنها هدایت و راهنمائی طلبیده و مؤمنانه هم به دلالتهای آنها گردن گذاریم، «هدایتگری و هدایت پذیری و راهنمائی طلبی» از نام آورانی چون مارکس و انگلس و لنین و مائو و… و نیز دولتهائی چون روسیه و چین می باشد!
زیرا، کمونیست های دیار ما معتقد بودند که: اگر ما دستورات و راهنمائیهای اینها را عملاً بکار بندیم، هم از امنیت و مثلاً تساوی اقتصادی برخوردار خواهیم شد و هم از امنیت سیاسی و اداری و اجتماعی و هنری و…!
بعدها دیدیم که: عده ئی دیگری برخاسته و اعلام داشتند که: نه! بهترین مرجع هدایت خدای منان بوده و آستانِ هدایتگر قرآن و پیامبر و… می باشد! پس باید:
با کفر و شرک و نفاق مبارزه کرده و دست آنها را از سر مال و جان و ناموس و حقوق متنوع مردم کوتاه کرد! منتها و متأسفانه، انجام کار و نهایت امر به جائی کشیده شده که همین مدعیان فریاد و ندای «وَ اللهُ هُوَ الْهٰادی و…»، چون در باطن از خدا و هدایت ها و دلالتهای او رویگردان و گریزان بودند، میهن و دیار مسلمانان را دو دستی به کفر و شرک و نفاق دیگری تسلیم و یا هدیه کردند!
در واقع، اینان با زبان بی زبانی اعلام کردند که: خدا و قرآن و… هدایت و وقایۀ امور مربوط به امنیت سیاسی، اقتصادی ما را تأمین کرده نمی توانند! و تنها کسانیکه می توانند، سیاسان و جهانخواران غرب می باشند!
فقط امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و… هستند که می توانند امنیت سیاسی، اقتصادی و… را برای ما ارمغان آورده و ما را از دام خرافه های دینی و مذهبی و… رهائی بخشایند! و لذا، هم ملت و سرمایه های وجودی و ربانی او را و هم خود مملکت و سرمایه های بیشمار آنرا دو دسته پیشکش غربیها ساختند!

به هر حال، اگر از گمراهی طلبان و سیاست پیشگان ابله خودمدار خودفروختۀ کلاش گذشته و کمی واقع بینی و دقت بخرج دهیم، این واقعیت تلخ و ملموس را درک خواهیم نمود که: عده ئی از آخوندهای درباری، عقده ئی و دین فروش نیز به همین نگرش و گرایشِ ذلتبار و حسرت انگیز گرفتار بوده و هستند!
اینها با وجود ادعاهای مکرر مبنی بر اینکه: هدایتگری ویژۀ خدای منان بوده و نباید جز او را ـ در کُلیۀ امور حیاتی، اعم از فردی و جمعی، سیاسی و اقتصادی، عبادی و عاطفی ـ مرجع و منبع هدایت شمرد و از دلالتها و هدایتهای ضد خدائی آنها تبعیت کرد و… پر شورتر از سیاسان هوامحور و خودفروختگانِ به غرب بر «منبر» پیغمبر(ص) رسماً کفار و منافقین و مشرکین را «دعا» نموده و بدون اینکه از خدا و پیغمبر و مؤمنان و صالحان و… حیا کنند، آنها را به عنوان کسانیکه «امنیت ما» درگرو حضور و خدمتها و هدایتها و راهنمائیها و رهبریهای آنها می باشد تأیید و معرفی داشته و آنها را وقایه گران امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… خود و ملت و میهن معرفی میدارند!
ای بیچارۀ ذلیل و پیرو هواهای نفس اماره! ای اسیر دامهای شیطان! و ای فراری از حوزۀ هدایتگرای ها و نگهبانیهای سرمایه های ربانی! دقت نمای تا دریابی که: چه کسی واقعاً برای تو «امنیتِ راستین، انسانی، شرافت و کرامت محور و…» آورده است و می آورد؟!
اصل نگرش و بینش امنیت محور، کرامتبار، عدالت پرور، آرامش زای و… را پیام آوران بر حق و… آورده و مطرح ساخته و تأمینش میدارند؟! یا کلاشهای طهارت ستیز و خداگریزی چون «بوش و بلر و…؟! آنهم با موشکهای «کروز»؟! و تانکهای فلان؟!
اصلاً می دانی که چه کسی را در برابر دیدگان همیشه بیدار خدا دعا می کنی؟! چه کسی راهبر و راهنما و پاسدار امنیت سیاسی، اقتصادی و… خودت و مردم مسلمان دیارت معرفی میداری؟! میدانی که خود به چه دردی گرفتار بوده و دیگران به چه مرضهائی مبتلا می سازی؟
میدانی که چگونه در برابر خدا و پیامبر و قرآن و ادعاهای دین باورانه ات قرار گرفته و با همۀ اینها می ستیزی؟! متأسفانه، همۀ اینها هست! و می بینیم که هست! و ایکاش نمی بودیم و نمی دیدیم!

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.