دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

علل مخالفت مردم با مارکسیستها و مارکسیسم

    آنچه در سطور و صفحات گذشته آمد، قسماً مربوط میشد به گذشته و قسماً به مسایل کلی جاری. لیکن آنچه اینک بر سیاست و تقدیر سیاسی مردم افغانستان میگذرد، از نظرگاههای سیاسی مختلف و متضاد حایز اهمیت زیاده بوده و توانسته است بحث ها و جدالهایی زیادی را برانگیزد.

     ما در مورد ریشه و نهادهای این رویداد تاریخی عظیم که از نظرگاه هائی میتوان آن را بزرگترین رویداد تاریخی، بعد از جنگ جهانی دوم به شمار آورد، و نیز روشهای استعماری یی که باعث افتادن افغانستان بدام استعمار پلید روسها شده و همچنان علل رویکرد روسها به چنین جنایتی بزرگ را، در نوشته هائی دیگر از سلسلۀ نشریات حزب اسلامی رعد، حرف ها و نقطه نظرهائی را ارائه دادیم. اینک بر آنیم تا رویداد جاری و نهضت اسلامی مردم افغانستان را از یک بعد و از زاویۀ ویژه ئی مورد تأمل قرار دهیم. چه از مطالعه سطور و صفحات قبل خواننده ذهنیتی را پیدا نموده است که در نظرگاه اول و با تأمل و توجه قشری نمی تواند جوابگوی حرکت و گرایش همه جانبه به این حرکت اسلامی ـ انقلابی بوده و حتی گاهی مخالف آنها می نماید.

    ولی اگر مسئله را در رابطه با روح حاکم بر کل فرهنگ جامعۀ افغانستان و نیز تصریحات مکرری که بنا بر ضرورت موضوع، گاهگاهی به عمل آمد و… در نظر بیاوریم این دوگانه نمائی خود بخود منتفی خواهد شد.
لذا ما بر آن شدیم تا جهت هر چه روشن تر ساختن موضوع و درک بهتر زمینۀ مورد نظر، بکوشیم خوانندۀ محترم را به ریشه های مسئله نزدیک نمائیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *