دسته‌ها
دریچه ای بر تمدن معنیدار

غفلت پروری

     « اختراعاتی که امروزه با شتابی روز افزون، افزایش می پذیرند، چنان خطرناکند که نیروهائی را که ماهیت حقیقی شان یکسره حتی بر کسانی که آنها را بکار می گیرند ناشناس است، بکار می اندازند. و این بیخبری خود بهترین گواه بر بطلان علم متجدد از نظر ارزش مبین آن و بنابر این به عنوان معرفت، گر چه محدود به حوزه طبیعت هم باشد خواهد بود. در عین حال، این واقعیت که از استفاده های عملی علم به هیچوجه بخاطر بیخبری مذکور جلوگیری نمی شود، نشان می دهد که این علم بتمام معنی در جهتی غرض آلود و نفع پرستانه، یعنی در جهت صنعت که یگانه غرض و هدف جمیع پژوهشها می باشد رهسپار است. » ([1])[1] ـ بحران دنیای متجدد، ص 141

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *