سخن مدیر:

فصل بندی

بدون دیدگاه

  در رساله هایی که چند فصل دارند، بهتر آنست که:
۱ ـ نوشته، نخست به چند بخش اصلی (مقدمه، متن و نتیجه) تقسیم شود؛
۲ ـ مسایل و بخشها و بندهای هر یک از آنها شناسایی و معین گردند؛
۳ ـ برای هر یکِ از فصل های فرعی، عنوانی ویژه انتخاب و ارائه شود؛
۴ ـ عنوانهای فاصل و عمده، در صفحه یی تازه و مستقل، کمی  بالاتر از وسط صفحه نقش خورند؛
۵ ـ عناوین فرعی، انتخاب شده، در کنار صفحه و حدود مثلاً دو یا سه سانتی متر پائین تر از خط بالایی (ادامۀ تحلیل)، با حروفی مشخص تر نوشته شوند؛
۶ ـ اگر نوشته، فقط دست نویس باشد، برای بهتر نمودار شدنِ عناوین اصلی و فرعی می توان از: تذهیب، نقاشیهای تزئینی، نقاشی خط متناسب، رنگهای دیگر (قلم هایی که به رنگهای مثلاً سبز و سرخ و… باشند)، خط کشی در زیر حروف عنوان، دائره کشی در اطراف حروف عنوان و سایر علامت گذاریهای تزئینی بهره جست.
به هر حال چون برای اکثریت نویسندگان امکانِ «فقط یکبار نویسی» میسر و ممکن نیست، لازم می باشد تا تحلیل گر مبتدی: خلاصه و یا فهرست بخشها را هم به جهت ترتیب و تدوین بهتر (ادغام کاری برخی از بخشها، پیوند بخشی برخی از بندها و بخشها، جداسازی برخی از بندها، بخشها و…)؛ هم به جهت تشخص و امتیاز بخشیدن به زمینه های عمده و مورد نظر، هم برای زدودن حشو و زواید و غیره، دو سه بار دست کاری، جلو و دنبال، مرتب و سپس پاک نویس نماید.

     لازم به یادآوری ست که تنظیم و ترتیب مواد بندها و بخش ها به یکی از سه طریق صورت می گیرد:
۱ ـ یا ترتیب زمانی است و در طول یکدیگر؛ مانند زمینه های تاریخی؛ که گاهی تحلیل گر رویدادهای تاریخی، رخدادهای مربوطه را مورد بررسی، ارزیابی و ارائه قرار می دهد.
۲ ـ ترتیب حضوری و وقوعی پدیده ها، رویدادها و مسایل، چنانکه حضور دارند و واقع شده اند؛ مانند برخی برشهای تصویری در داستانها و یا بیان رویدادهای همزمان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… .
۳ ـ پیوندهای سنخی ـ وجودی مسایل با یکدیگر، که مسایل همجنس و آنچه منطقاً بهم ارتباط دارند، در یکجا می آیند.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.