دسته‌ها
کتاب‌های نثر

کتاب مارکسیسم در افغانستان

مارکسیسم در افغانستان

برای دانلود کتاب مارکسیسم در افغانستان روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود

مطالعه آنلاین

همچنان می‌توانید این کتاب را به صورت آنلاین در سایت مطالعه کنید، برای این‌کار عناوین مورد نظر خود را از قسمت زیر جهت مطالعه انتخاب کنید

فهرست مطالب

هو العالم البصیر
روش و گرایش
مراحل گرایش به دانش
الف ـ حب حیات:
باء ـ حق جویی:
جیم ـ ارزش جویی:
دال ـ کمال جویی:
مراحل گرایش به علوم انسانی
الف ـ روشهای شناخت انسان:
باء ـ بررسی و انتخاب بهترین روش:
الف ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی ایستا است:
باء ـ معاییر و ضوابط علوم ثابت و قابل تکرار است:
جیم ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی همه گیر است:
دال ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی بیرونی است:
ها ـ معاییر و ضوابط علوم طبیعی محکوم جبر علی ـ معلولی است:
روش شناخت انسان
1 ـ انسان طبیعی:
2 ـ انسان علمی:
3 ـ انسان عقلی:
4 ـ انسان زیباپسند:

Save

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.