سخن مدیر:

محور یگانگی – اقلیمی نوازشگر

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

همسرگرایان وفاکیش چون دریافته اند که طبیعت ازدواج از چشمه سار یگانگی سیرابی و شادابی کسب می کند؛ چون اذعان پیدا کرده اند که درخت مقدس ازدواج، غذایش را از زمین دل و اقلیم محبت فراچنگ می آورد؛ و چون به صورت تجربی  متوجه شده اند که ریشه در زمین مهرورزی دارند؛ بگونۀ تحسین آمیزی از خود، به محبت و یگانگی می گریزند. چرا که آنان را یقین، از این دریافت پر ساخته است که: نه جایی و زمینۀ دیگری برای روی آوردن وجود دارد و نه وسیله و گوهری دیگر برای شادابی و شکوفاییِ درخت مقدس ازدواج.
اینان را این یقین محاصره کرده است که میوه سعادت و آرامش را فقط می توان از شاخسار مهر ورزیدن فراچنگ آورد؛ و نوشینۀ یگانگی را از شربت «محبت بخشی» و شیدائی به لب رسانید؛ از اینرو، اگر در زندگانیِ باهمی آنان نور محبت و شهد آرامشی وجود دارد، فقط بدان سبب است که آنان زمین دلهای خود را به نور مهر ورزیدن زنده ساخته، از چشمه سار مهر بخشیدن سیراب نموده و در سایه سار عشقِ به همسر پرورش داده اند.
اینان گوهر یگانگی را در گنجینه هوشربای «بیگانگی از خود» و رمیدن از هوسهای غریزی ـ وهمی خود گنجینه داری کرده و در گلزار انس و الفتِ به همسر نگهداری می کنند؛ چرا که دریافته اند، راهی کوتاهتر، امن تر و هموارتر از این، برای رسیدن به گوهر یگانگی وجود نداشته و انحرافِ از این مسیر، دل مهرورز فرزند آدمی را به شرار بیگانگی و جدائی و تنهائی خواهد سپرد؛ و اینان همیشه، از سوزناکی این شرار هراسان و فراری اند! زیرا که قرار گرفتن در آن، شرار احساسِ تنهائی، احساس خالی بودن، ناقص و ناتمام بودن را بر آنها افزوده و بر شعلۀ «اشتیاقِ رهیدن از بیگانگی و رسیدن به یگانگی» هم، گاه گاهی می افزاید! و این آخری فقط زمانی روی خواهد نمود که بدبختی ها و ریشۀ بدبختی های دمیده از بیگانگی به شکل خردمندانه ئی دریافت گردند و لاغیر.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه

با عضویت در خبرنامه، تازه‌ترین مطالب سایت را در ایمیل‌تان دریافت کنید.
برای عضویت نشانی ایمیل خود را وارد کرده و بر روی دکمه عضویت کلیک نمایید.