دسته‌ها
جامعه شناسی سیاسی افغانستان

نهضت اسلامی و عوامل ناکامی آن

قبلاً تذکر داده ایم که پایه های فرهنگ بومی افغانستان و نیز سیاست حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان رنگ اسلامی خورده و بگونه ئی از آن منشعب شده است، اما در طول حیات پرپیچ و خم خود با آنکه توانسته است در مقابل عوامل استعمار مستقیم خارجی به خوبی مقابله نماید، در مقابل استعمار بومی از حرکتی پوینده و سازنده و بارور برخوردار نبوده است.
آنچه درین باره جلب توجه مینماید اینست که حرکت سیاسی ـ اسلامی که در صد سالۀ اخیر از رشدی نسبی و چشمگیر و هراس انگیز برخوردار بوده است، چرا و تحت چه شرایط و عواملی قرار داشته که توان فراچنگ آوردن حاکمیت سیاسی را نیافته است.
دلایل نیرومند ادعای رشد نسبی و هراس انگیز اندیشه های سیاسییِ مکتب اسلام را میتوان از جهش، خیزش، تازش و جوشش حیرت آفرین نهضت کنونی بدست آورد؛ هر چند این جوشش و خیزش بعدها از خودجوشی یی توانمند و مردمی برخوردار شد.
از جانبی این عقب افتادگی و عدم توانمندی در بدست آوردن حاکمیت سیاسی از جانب مسلمانان و مکتب اسلامی، با ادعاهای پیشرو بودن، مردمی بودن، عمل گرا بودن، عدل جو بودن و سایر ویژگیهای بارور این اندیشۀ سیاسی ـ الهی دمساز نبوده و تا حدی زیاد غریب مینماید. چه پیروان این مکتب برآنند که برترین اندیشۀ سیاسی که با نیازمندیهای تمامیت افراد جامعۀ بشری توافق داشته و از سرچشمۀ فطرت تعالی جویانه انسانی برخوردار بوده و در پیاده کردن ارزشهای الهی و اوج گیرنده، توانمندیی شگفتی زایی از خود نشان میتواند داد، اندیشه های اسلامی ست، ولی متأسفانه واقعیت ها بیانگر این حقیقت تلخ میباشد که اندیشۀ سیاسی اسلامی در جامعۀ افغانستان به مفهوم کامل و علمزای آن از اقبالی چندان برخوردار نبوده است.

     لذاست که جهت درک بهتر و بذل توجه بیشتر در بررسی ژرفای مسئله، بهتر است فهرست وار به عوامل و شرایطی اشاره شود که در روند رشد و یا عقب نگهداشتن اندیشۀ سیاسی اسلامی نقش مؤثری را ایفاء نموده است.
قبل از بیان عوامل این مسئله، لازم بتذکر است که عوامل بازدارندۀ رشد اندیشه های سیاسی اسلامی در افغانستان از چند پایگاه و یا چند نهاد مختلف و متناقض پاگرفته است، بدین معنا که گاه عواملی از قبیل «مسئولیت آفرینی» خودِ مکتب اسلام نظر به بلندای فطری اندیشۀ مکتبی و استقامت طلبی و ایثار جوئی موضوع، که در ورای تمایلات بهیمی و بر دیوارۀ مستحکم ایمان و استقامت تکیه زده است، از جانب ساده گزینان استراحت طلب بدست کم گرفته شده و اینان عظمت انسانی را در قربانگاه هوسهای زودگذر حیوانی فدای «لحظه های سستی و مستی» کرده اند، و زمانی عوامل استعمار ـ چه استعمار داخلی و چه خارجی ـ غبار واقعیت پوش استعماری را بر پیکرۀ مسایل انسانی و اجتماعی سیاست اسلامی پاشیده و سخت کوشش به خرج داده است تا حقایق از انظار مردم پنهان بماند، اما آن عوامل:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *