سخن مدیر:

نهم ـ نقاط تعلیق (…)

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

بسیار اتفاق می افتد که نویسنده مطلب و یا مطالبی را از دیگران نقل کرده، ولی بدلایلی می خواهد: کلمه ای، فقره ای، عبارتی بلند یا کوتاه و بالاخره جمله و یا جمله هایی را حذف نماید؛ در مواردی از این دست، برای نشان دادن اینکه: «در اینجا چیزی حذف شده است نشانۀ تعلیق (…) می گذارد؛ مثلاً : وقتی … آمد، به او بگو که تمام… گم شده است.

     تذکر: گاهی نویسنده قسمتی از اول مطلب مورد نظر خود را حذف کرده و به جای آن، از نشانۀ تعلیق در سر سطر ـ و البته بعد از نشانۀ گیومه ـ استفاده می کند.

۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید