دسته‌ها
همسرداری و همسرگرایی

هدفی ربانی – کنشی نوری

همسرگرایان محبت پیشه، اصل همسرگرائی را ذاتاً کنشی نوری و نورانی یافته و ایمانی واثق دارند که امر ازدواج و اصل تناکح صورت نخواهد گرفت مگر در سایه سار همین کنش نوری و نورانیت بخش. چرا که در نظر اینان، مراد از تناکح رسیدن به گونة کاملاً ویژه ئی از یگانگی بوده، و رسیدنِ به یگانگی در این امر نورانی ممکن و میسر نخواهد شد مگر اینکه از مرز جسم و جسمانیات فراتر رفته و جان یکتاجوی خود را به گوهر یگانگی برسانند.
این نگرش نورانیت افزا، همسرگرایان محبت پیشه را وامی دارد تا نگرشها و گرایشهای خود را از هر غرض، خواسته، آرزو و هدفی جز عشق ورزی پاکسازی نموده، با عشق و در عشق و برای عشق زندگی کنند.
اینکار باعث خواهد شد تا اینان در کار عشق ورزی و همسرگرائی از تجربه ئی حیرت انگیز، از توانی شگفتی زای و از شور و نشاط و سرور و شادابی و دلبیداری هوشربائی بهره مند شوند. زیرا که وجود خویشتن را از هر چه جز محبت پاکیزه نموده و اندیشه های خود را در جهت کاوش پیرامون راز و رمزهای پرجذبۀ محبت تجهیز نموده و بکارگرفته، و گرایشهای خود را از آلودگی ها و از هر آنچه گوهر محبت را تهدید به آلودگی می نماید، پاک ساخته و میدان را با تمام اعتماد به عشق سپرده اند. لذا، عشق هم، همة سرفرازیها و عظمت ها و شوکتها و جلالتهای خود را در زندگانی اینان و از طریق عشق ورزی آنان به نمایش می گذارد.
آنچه در این رابطه قابل تأمل می نماید اینست که پذیرفته شود: همۀ «همسرگزینان» هم می توانند دست از لجاجت و خودستیزی برداشته، تجارب رنجبار و خلنده و کشندة خود را ترک نموده، جان آرامش جوی خود را در مسیر تجربه های نوازشگر اینان (همسرگرایان) قرار دهند! مسیری که از عطر محبت آکنده، با نور عشق روشن، به صیقل مهرورزی پالوده شده و به نیروی جان نواز مهربانی مجهز بوده و رونده را تا آرامشکدة نوازشگر عشق همراهی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *