دسته‌ها
راز و رمز نویسندگی

هفتم ـ شناسائی و تبیین معلول ها

  اگر بگوییم اهمیت توجه به این بعد از تحلیل به هیچوجه از توجه به مسئلۀ علت یابی کمتر نمی باشد، هرگز سخنی بگزاف نگفته ایم. به هر حال، در برخی از تحلیل های مربوط به حیات جمعی ـ و به ویژه در دوران پر نیرنگ و فریب معاصر ـ توجه، بررسی، شناخت همه جانبه، تبیین و تعیین، ارزیابی دقیقِ ارزش محورانه و معرفی معالیل و پی آمدها و نقش بارز آنها، اعم از اینکه مثبت باشد و یا منفی، امری بسیار مهم، و برای تحلیل گر وظیفه یی بسیار سنگین می باشد.
درین رابطۀ ویژه نیز، نویسندۀ متعهد وظیفه دارد تا:
الف ـ کلیۀ آثار و پی آمدهای متنوع مسئله را در ابعاد مختلف و متنوع حیات فردی و جمعی، اعم از اینکه مثبت باشند و یا منفی، شناسائی، دسته بندی، ارزیابی و معرفی نماید.
باء ـ آثار و پی آمدهای آنرا در رابطۀ با نگرشها و گرایشهای خود، شناسایی و ارزیابی نماید.

     و باز، از آنجا که هر یک از این معلول ها، می توانند دارای نقشی ویژه، موقعیتی ویژه و جهتی ویژه داشته باشند، لازم و شایسته است تا تحلیل گر در تحلیل و تبیین معالیل و آثار و پی آمدهای مورد نظر خویش:
اولاً: معلول های مؤثر، مهم و دارای نقش مثبت و یا منفی را شناسایی و معرفی کند؛
ثانیاً: معلول های اصلی و بلاواسطه را از غیر آنها جدا و معرفی نماید؛
ثالثاً: معلولهای داخلی و خارجی، عینی و یا ذهنی، عقیدتی و یا سیاسی، اقتصادی و غیره را یافته، دسته بندی و معرفی نماید؛
رابعاً: رابطه و پیوند میان معلول های متنوع و مختلف را شناسایی و معرفی کند؛
خامساً: برای اثبات مدعای خود شاهد، مثال و برهان آورد؛
گاهی، معالیل و پی آمدهای متنوعِ دو و یا چند مسئله با یکدیگر مقایسه شده، وجوه اشتراک و امتیازها با شواهد و دلایل متقن روشن و هر یکِ از دسته ها توصیف، تفسیر و شرح می شوند؛ هم بدانسان که گاهی برخی از پی آمدهای ویژه و معین، از هر نظر «ارزشیابی» می شوند.
لازم به ذکر است که این کار حوصله، شکیبایی و دقت ویژه یی را می طلبد و بدون تمرین و ممارست جدی و کاوش و پرسش و غیره میسر نتواند شد.
تذکر: در این مورد نیز، گاهی شخص، فقط به بررسی گوشۀ کوچکی از پی آمدها بسنده کرده از تحلیل و ارزیابی همه جانبه چشم می پوشد؛ مثلاً: آنگاه که می خواهد پی آمدهای «تهاجم فرهنگی» را باز گوید، فقط به ذکر «پی آمدهای اخلاقی» بسنده کرده و بر آثار عقیدتی، اقتصادی، سیاسی، هنری و… را چشم فرو می بندد.
روشن است که تحلیل گر فقط زمانی به این نحو عمل می کند که برای کار خود دلایلی خردپذیر و ارزشمند داشته باشد و نه از روی بی خردی و نا اهلی و تنبلی و… !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *