دسته‌ها
دریچه ای بر تمدن معنیدار

هفتم ـ عزت بخشی

این اصل، که جز با تکیه زدن همه جانبۀ مستمر، به حق ـ به دو معنا ـ و ارزشهای حقانی و کمالبار فراچنگ نخواهد آمد، بر آنست تا همۀ نگرشها و گرایشها به گونه ئی جهت داده شوند که « اعزاز وجودی » و والائی هستیمندانۀ مستمرِ فرزند آدمی را ضمانت نماید.
این ویژگی به صورتی ذاتی با اموری چون: وابستگی به آنچه مادون هویت و ارزش وجودی و مکانت معنوی انسان است، با ذلت کشیهای متنوع در ابعاد اقتصادی، سیاسی و… و دنائتها و دنائت کشیهای متنوع در جدال دائمی بسر می برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *